12 oktober Wereldreumadag

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs1. Leerling, 2. Familie, 3. Leerkracht/docent, 4. Samenwerkingsverband, 5. (para)Medici, Doelgroep, Uncategorized

Op 12 oktober is het Wereldreumadag. Deze dag vragen we aandacht voor mensen met reuma en de impact van reuma op het leven van mensen.

Nederland telt ruim twee miljoen mensen die één van de verschillende vormen van reuma hebben. De afgelopen jaren is reuma steeds meer een onzichtbare ziekte geworden. Dat komt door de steeds betere behandelingen die de afgelopen decennia zijn ontwikkeld. Hierdoor belanden mensen eigenlijk niet meer in een rolstoel en vergroeien hun handen, voeten en andere gewrichten niet meer zo ernstig als dat vroeger gebeurde. Op straat zal je mensen met reuma daarom niet snel herkennen. Toch is reuma nog steeds niet te genezen. Als je de diagnose reuma krijgt moet je dus leren leven met een ziekte, die je voor de rest van je leven hebt. Een ziekte die bovendien de nodige impact op je dagelijks leven heeft door lichamelijke beperkingen, pijn en vermoeidheid.

Voor leerlingen met reuma levert het vaak problemen op om de normale lessen op school te volgen. Er kan sprake zijn van regelmatige of langdurige afwezigheid van school vanwege onderzoek, behandeling, opname in het ziekenhuis of ziek thuis zijn. Deze afwezigheid heeft grote gevolgen voor de continuïteit van het onderwijsleerproces. Het is mogelijk om met behulp van een aangepast lesplan de negatieve gevolgen hiervan voor de leerling zoveel mogelijk te beperken. De consulenten van het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs kunnen ouders en leraren hierbij adviseren.

Heb je een leerling met jeugdreuma? Download de Ziezonbrochure voor tips en adviezen.