25 jaar Expertisecentrum Ziek en Onderwijs!

Anja Niemeijer1. Leerling, 2. Familie, 3. Leerkracht/docent, 4. Samenwerkingsverband, 5. (para)Medici, Doelgroep, Uncategorized

In april viert het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs haar 25-jarig jubileum. In 25 jaar is er veel gebeurd op het gebied van onderwijs aan langdurig zieke kinderen. De tijden veranderen en het onderwijs verandert mee!

Van ziekenhuisschool naar Expertisecentrum

We schrijven het jaar 1999. De bel luidt voor de ziekenhuisscholen in Nederland. Alle ziekenhuisscholen worden opgeheven, omdat het aantal leerlingen sinds jaar en dag terugloopt. Dat laatste is een goede ontwikkeling: er worden minder kinderen opgenomen en bovendien hoeven ze minder lang in het ziekenhuis te blijven. Kinderen gaan alweer gauw naar huis, maar niet per se meteen naar school.… In plaats van in een ziekenhuisbed, sterken kinderen thuis aan, in hun eigen vertrouwde omgeving.

Maar er schuurt wat: hoe vergaat het al die zieke kinderen thuis die niet in een ziekenhuis zijn opgenomen, maar evengoed niet naar school kunnen? Thuis komt de ziekenhuisschool niet langsrijden. Wat nu?

Zo zag het leslokaal eruit in 1991.

Van docenten naar consulenten

De ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen wordt vastgelegd in een nieuwe wet. De Wet Ondersteuning Onderwijs Zieke leerlingen (WOOZ). Er zijn niet langer docenten van de ziekenhuisschool, maar consulenten van de Stichting Educatie Zieke Leerlingen Rotterdam e.o. Een hele mond vol, die naam. Flink wat jaren later verandert deze naam in: Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam e.o.

Consulenten delen vanaf nu hun kennis over ziek zijn en onderwijs met scholen. Ook helpen zij langdurig zieke leerlingen een passend onderwijsaanbod te bieden.

Wie werken voor het Expertisecentrum en wat doen de consulenten zoal?

Een paar collega’s blijven werken in het ziekenhuis en vormen daar samen de Educatieve Voorziening. Kinderen krijgen als vanouds les aan bed of in het schoollokaal in het Sophia Erasmus MC. Nieuw is echter het consulentenwerk. Scholen krijgen voortaan voorlichting over ziektebeelden en de impact van ziekte en medicatiegebruik op het leren. Er wordt meegedacht over oplossingen als leerlingen na ontslag niet of slechts gedeeltelijk fysiek naar school kunnen. Al heel lang voor coronatijd wordt er dankzij de samenwerking met KPN onderwijs-op-afstand, maar toch dichtbij, georganiseerd.

Daarnaast gaan andere collega’s, de regioconsulenten, fysiek naar zieke leerlingen thuis en hun scholen toe. Zij organiseren, samen met zorgcoördinatoren van de scholen, overlegmomenten met ouders, leerlingen en andere zorgprofessionals om de zieke leerling zo goed mogelijk bij de les te houden. Hun doel is immers ervoor te zorgen dat het leven van het zieke kind overeind blijft en dat de schoolwereld blijft draaien. Kinderen mogen niet eenzaam verpieteren omdat sommige welwillende mensen ervan uitgaan dat uitzieken betekent dat school tijdelijk naar de achtergrond moet verdwijnen. Goed bedoeld, maar onterecht.

Collega’s in het ziekenhuis en in de regio Rotterdam vormen samen één team. Al 25 jaar lang prachtig en zinvol werk! Tijd voor een feestje dus!