begeleiding polikliniek

Begeleiding van zieke leerlingen vanuit de polikliniek

Monique Höweler 5. (para)Medici

Binnen het ziekenhuis zijn we als consulenten Onderwijs Zieke Leerlingen (OZL) goed bekend bij de afdelingen waar de kinderen klinisch zijn opgenomen. Iedere ochtend gaan we naar deze afdelingen toe om met de senior verpleegkundigen de opgenomen kinderen te bespreken. We bekijken dan samen welke kinderen langdurig zijn opgenomen en welke van deze kinderen in aanmerking komen voor onderwijsondersteuning. Wist u dat we ook kinderen vanuit de poliklinieken begeleiden?

Als bij een kind bijvoorbeeld de diagnose de ziekte van Crohn is vastgesteld, meldt de polikliniek dit bij ons. Crohn is een chronische ziekte en kinderen met deze ziekte hebben vaak te maken met schoolverzuim. Wij nemen dan standaard contact op met de ouders en de school om te bespreken of en welke ondersteuning gewenst is van een consulent OZL. Ook kunnen we adviseren over maatwerkoplossingen.

Bekendheid vergroten

Wij vroegen ons echter af of we als Expertisecentrum voldoende bekend zijn bij alle poliklinieken in het Erasmus MC-Sophia. Weten de poliklinieken voldoende welke diensten wij leveren voor chronisch of langdurig zieke kinderen? Samen met mijn collega’s Marije en Annemieke stuurden we een enquête naar de poliklinieken om te inventariseren of de medewerkers bekend met ons zijn, weten welke diensten wij leveren en om erachter te komen welke vragen/behoeften zij eventueel hebben.

Uit deze enquête kwam vooral naar voren dat het medisch personeel graag een voorlichting wilde over ons Expertisecentrum. Via Teams gaven we toen een presentatie en gingen we met elkaar in gesprek. Tijdens dat gesprek kwam naar voren dat het medisch personeel van de poliklinieken ons wel kent, maar niet precies weet wat wij voor diensten leveren. Voor hen werd duidelijk dat ze ons voor meer ondersteuning kunnen inschakelen dan ze nu doen. De deelnemers hebben deze informatie binnen hun teams verspreid voor een nog bredere bekendheid. Direct na de voorlichting kwam er al een aantal nieuwe aanmeldingen van zieke leerlingen van poliklinieken bij ons binnen!

Meer leerlingen onderwijsondersteuning

Door deze verbinding te versterken met de poliklinieken hopen we nog meer leerlingen te kunnen helpen bij het zo goed mogelijk blijven volgen van onderwijs, ondanks het hebben van een ziekte.