Bevindingen van het HOPE-Congres 2023

Anja Niemeijer3. Leerkracht/docent

Leren van collega’s uit onder andere Hawaii, Australië, Ierland en Roemenië, een bezoek aan de ziekenhuisschool van Milaan en een mbo-school en een prachtige informatiefilm voor in de klas. Dit zijn voorbeelden van een aantal bijzondere activiteiten die we begin mei hebben mogen meemaken tijdens het HOPE Congres in Milaan.

HOPE (Hospital Organisation of Pedagogues in Europe) is de internationale organisatie van consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Eens in de twee jaar wordt in Europa een congres georganiseerd waarbij collega’s van over de hele wereld elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Het thema van dit jaar was: ‘Shaping the future with Education: cultures, relationships, competencies’.

Het bezoek aan de ziekenhuisschool in Milaan was inspirerend. In tegenstelling tot hoe het bij ons georganiseerd is, zijn de leerkrachten in de ziekenhuisschool ook werkzaam op reguliere scholen. Een ander verschil is dat de consulenten in Milaan niet vanzelfsprekend ook deel uitmaken van multidisciplinaire teams in het ziekenhuis. Het is waardevol om je te realiseren dat we in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis al in meerdere teams meedraaien en dat schoolontwikkeling bij ons als belangrijk aandachtspunt wordt meegenomen in de behandeling van de zieke leerling. Tevens realiseren we ons hoe bijzonder de nauwe afstemming is tussen onze consulenten van het expertisecentrum, werkzaam in het ziekenhuis en de consulenten in de regio Rotterdam. Dit geldt ook voor de goede samenwerking tussen alle OZL-consulenten binnen Nederland. Dit is helaas in veel landen niet vanzelfsprekend.

Inspirerende sessies

Tijdens het congres hebben we interessante lezingen en workshops gevolgd. Een kleine greep uit inspirerende sessies:
– Activerende lesmethode voor kinderen uit Hawaii om diverse hersengebieden te trainen. Making the Grade: Kapiolani’s Brain Station Provides Functional Lessons for Patients (hawaiipacifichealth.org)
– Informatiefilm uit het Weense ziekenhuis voor klasgenoten van leerlingen die opgenomen zijn in het ziekenhuis. Ein Brief aus dem Krankenhaus – YouTube
– Prachtig gecreëerde daktuin voor chronisch zieke leerlingen in Oslo. Hier kunnen ze onder supervisie spelen, tuinieren en sporten.
– Zeer informatieve workshop over levend verlies.
– Een interessante workshop over andere mogelijkheden voor onderwijs op afstand dan het reeds bij ons bekende KlasseContact en de AV1-robot.

De presentatie van het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs

‘Why an educational support consultant for children with long-term illnesses, plays a key role in multidisciplinary teams in hospitals’
Deze presentatie ging over de belangrijke rol van onze consulenten OZL binnen het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis in multidisciplinaire teams waarbij het zieke kind vanuit een holistisch perspectief wordt benaderd. Dit heeft niet alleen een positieve uitwerking op de behandeling, maar ook op de totale ontwikkeling van het kind. Wij konden aantonen dat dankzij onze participatie in multidisciplinaire overleggen en onze betrokkenheid in een vroeg stadium, we eerder onze begeleiding kunnen opstarten. Het aantal leerlingen dat we begeleiden is dan ook gegroeid en sluit aan bij ons doel om zoveel mogelijk zieke kinderen te kunnen ondersteunen als er een hulpvraag is op het gebied van ziekte en onderwijs. Tevens draagt dit bij aan vermindering van schoolverzuim.

Het was een bijzondere reis waar we met veel hernieuwde energie vandaan zijn gekomen. Ook is het goed te ervaren dat we trots mogen zijn op hoe wij het onderwijs voor zieke leerlingen in Nederland nu al vormgeven!