buikpijn

“Buikpijn veroorzaakt schoolverzuim en schoolverzuim houdt buikpijn in stand”

Claudia van den Berg3. Leerkracht/docent

Deze slogan was voor de expertgroep maag-darm-lever van onze overkoepelende stichting Ziezon de aanleiding voor de organisatie van een studiemiddag over buikklachten. Veel leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs hebben te maken met buikklachten en het lijkt een lastig probleem. Claudia, consulent bij ons Expertisecentrum, had deze dag medegeorganiseerd. Kennis opdoen en uitwisselen is immers één van onze speerpunten om goede zorg te kunnen bieden aan de zieke leerlingen.

De studiemiddag buikklachten vond plaats op 10 oktober in de Rode Hoed in Amsterdam en was ook digitaal te volgen. Zorgcoördinatoren, leerplichtambtenaren, jeugdartsen en consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen vanuit het hele land waren aanwezig. Kinderarts Ilan Koppen vertelde over de medische ontwikkelingen op het gebied van buikklachten. Maartje van den Berg, ook kinderarts, vertelde onder andere over de overgang van groep 8 naar de brugklas en hoe lastig deze fase is en buikpijn kan veroorzaken, omdat pesten, piekeren en perfectionisme hierbij een grote rol spelen.

Praktische handvatten

Psycholoog Sophie Verbeek sprak vooral over het belang van de wisselwerking tussen lichaam en geest bij buikklachten en gaf een aantal praktische handvatten die wij direct kunnen toepassen onze dagelijkse praktijk:

  • Haal de druk eraf;
  • Zorg voor een vast contactpersoon op school, dat praat makkelijker;
  • Maak een vast en gereduceerd rooster;
  • Maak afspraken over faciliteiten;
  • Zorg voor goede communicatie naar alle docenten;
  • Informeer klasgenoten en roep op tot compassie;
  • Blijf in verbinding met elkaar, ga als leerkracht of mentor vooral op bezoek.

En vooral: blijf naar school gaan, want: buikpijn veroorzaakt schoolverzuim en schoolverzuim houdt buikpijn in stand. De consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen kunnen hierin voor leerlingen, ouders en scholen een belangrijke rol spelen. Wil je weten hoe? Neem vooral contact met ons op.

Wij denken graag met jullie mee!