Lesgeven op de Intensive Care

Claudia van den Berg 3. Leerkracht/docent

Bij onderwijs op de Intensive Care (IC) zou je kunnen denken dat hier helemaal geen behoefte aan is vanuit de leerling, ouders of verpleegkundigen. Of dat de IC geen plek is om onderwijs te ontvangen…. Toch bieden de consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen dit aan! In een eerdere blog beschreef mijn collega Murielle hoe zij zich inzette voor het lesgeven aan …

Manou, met vlag en wimpel volgend jaar nog een keer havo 4

Janneke Waal 1. Leerling, 2. Familie, 3. Leerkracht/docent, 4. Samenwerkingsverband, Doelgroep

Het is donderdag 7 juli en het is bijna vakantie in regio Midden. Terwijl ik deze blog schrijf, ben ik aan het surveilleren bij Manou, een lieve, sportieve en positieve meid die vorig jaar haar TL-diploma haalde en vervolgens doorstroomde naar de havo. Na enkele maanden in havo 4 werd Manou ziek. De diagnose: Acute lymfatische Leukemie (ALL). Dat betekende …

Het mag weer! Op bezoek bij cluster 3-scholen

Marije Munter 3. Leerkracht/docent

Zieke leerlingen hebben altijd recht op onderwijs, zowel thuis als in het ziekenhuis. Als consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) werken we met veel partijen samen. Leerlingen, ouders, medici, scholen, enz. Ook met cluster 3-scholen werken we nauw samen. Zij zijn gespecialiseerd in het onderwijs voor chronisch zieke leerlingen. Cluster 3-onderwijs Het schoolproces van zieke leerlingen loopt vaak anders dan normaal. …

Het is 19 juni, Wereld Sikkelceldag!

Marlian Helmink 1. Leerling, 2. Familie, 3. Leerkracht/docent, Doelgroep

Aandacht voor mensen met sikkelcelziekte! Dit is hard nodig, alleen al in Nederland wonen 1.000-1.500 volwassenen en kinderen die lijden aan deze erfelijke bloedziekte. Heel veel meer mensen zijn zelfs drager van sikkelcelziekte. Dit betekent dat zij de ziekte niet hebben, maar wel kinderen kunnen krijgen die ziek zijn, tenminste als beide ouders drager zijn. Het zijn de zieke kinderen …

Wat een geluksmoment!

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs 1. Leerling, 2. Familie, 3. Leerkracht/docent, 4. Samenwerkingsverband, Doelgroep

“KlasseContact laat kinderen meedoen in de klas. Sociaal contact is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Langdurig zieke kinderen missen niet alleen de lessen op school, maar ze missen vooral het contact met hun klasgenootjes. KlasseContact verbindt al vanaf 2008 langdurig zieke kinderen met hun klas.” Dat KlasseContact zieke kinderen en hun klasgenoten verbindt, werd ook weer duidelijk toen Jake zijn leerkrachten …

Vakantie en toch naar school?

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs 1. Leerling, 2. Familie, 3. Leerkracht/docent, Doelgroep

Jazeker! Het klaslokaal in het Erasmus MC-Sophia was gevuld! Maar liefst drie kinderen tegelijk waren er in de meivakantie in ons lokaal. Dat is in deze tijd zeker bijzonder. Vroeger, denk aan 20 jaar geleden, kwamen er soms wel 12 kinderen, opgenomen in het ziekenhuis, tegelijk naar het lokaal. De kinderen werden naar het lokaal gebracht in hun rolstoel, kwamen …

Onderwijs tijdens en na de behandeling van een kind met kanker

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs 1. Leerling, 2. Familie, 3. Leerkracht/docent, 4. Samenwerkingsverband, 5. (para)Medici, Doelgroep

Mijn leerling heeft kanker, wat nu? Deze vraag houdt scholen, leraren en andere onderwijsprofessionals bezig als een kind op school de diagnose kanker krijgt. Op zaterdag 11 juni organiseert Vereniging Kinderkanker Nederland een symposium over onderwijs tijdens en na de behandeling van een kind met kanker. Doel: beleid en praktijk dichter bij elkaar brengen. Tijdens het symposium zal ingegaan worden op de …

Examensurveillance bij een leerling thuis – zeker geen straf!

Marlian Helmink 1. Leerling, 2. Familie, Doelgroep

Weer volop leerlingen die thuis examen doen. En dat is dit keer geen straf! Samen met Claudia Risseeuw, zorgcoördinator van het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht, wordt onze consulent Marlian Helmink ontvangen en verwend. Onze leerling gaat vandaag zwoegen op het vak: beeldende vorming. Ze is er na hard werken onder moeilijke omstandigheden, goed op voorbereid. Claudia en Marlian wensen …

En als het even kan …… dóór!

Annemieke 1. Leerling, 2. Familie, Doelgroep

Dat het superfijn is als er op school bij ziekte van een leerling snel gehandeld kan worden, blijkt wel uit het volgende voorbeeld: Pieter-Bas is een actieve, sportieve jongen. Daarnaast is hij erg leergierig en wanneer hij in groep 8 start ziet het ernaar uit dat hij, ná de basisschool, zijn schoolcarrière mag vervolgen op het VWO. Hij heeft er …