Consulenten breiden kennis over darmziekten uit

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs3. Leerkracht/docent, 4. Samenwerkingsverband

Als consulenten Ziek en Onderwijs begeleiden wij heel veel leerlingen die vanwege ziekte langere tijd niet naar school kunnen. We krijgen te maken met leerlingen van groep 1 tot en met 8 van de basisschool, met leerlingen van allerlei verschillende afdelingen van het voortgezet onderwijs en soms ook nog met MBO-leerlingen. En niet alleen hun leeftijd varieert, ook de redenen waarom deze leerlingen afwezig zijn op school variëren sterk. Waar de ene leerling niet naar school kan omdat hij een chronisch ziektebeeld vertoont, zoals bijvoorbeeld een leerling met diabetes, kan de andere leerling tijdelijk niet naar school na een zware operatie vanwege een scoliose of omdat hij een aantal chemokuren moet ondergaan. Ieder ziektebeeld vertoont andere verschijnselen en vereist begeleiding op maat.

Kennis van ziektebeelden van belang voor consulenten

Om als consulenten die begeleiding op maat te kunnen bieden, is het van belang dat wij zo goed mogelijk op de hoogte zijn én blijven van de klachten en beperkingen die kinderen kunnen ervaren bij veelvoorkomende ziektes. Met regelmaat worden dan ook informatiebijeenkomsten bezocht waarin we ons door experts laten voorlichten.

Chronische darmontstekingen

Onlangs ontmoetten wij Martha Hoffmans-van Gaalen, verpleegkundig specialist kindermaag- darm- en leverziekten in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Tijdens haar presentatie vertelde zij ons over IBD (inflammatory bowel diseases) ofwel “chronische darmontstekingen”. Voorbeelden hiervan zijn Colitis Ulcerosa, waar de ontstekingen met name voorkomen in de dikke darm, en de ziekte van Crohn, waar de ontstekingen in het gehele spijsverteringskanaal kunnen ontstaan. De symptomen van beide ziektes, zoals buikpijn, gewichtsverlies, vaker naar het toilet moeten, vermoeidheid, zijn wel vaak vergelijkbaar maar uiten zich bij alle patiënten anders, waardoor er veel onderzoek gedaan moet worden om de juiste diagnose te kunnen stellen. Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 300 kinderen onder de 18 jaar, vaak na een lang traject van ziekenhuisbezoeken, de diagnose IBD. Ze worden vervolgens geconfronteerd met de beperkingen van hun ziekte, die vaak een onvoorspelbaar verloop heeft. Soms gaat het weken goed, dan opeens openbaren de klachten zich weer sterk, waardoor het structureel volgen van lessen op school voor langere tijd onmogelijk wordt. Voor leerkrachten die te maken krijgen met leerlingen met IBD is het belangrijk om te weten wat IBD voor hun leerling kan betekenen, zowel op lichamelijk als op emotioneel gebied. En voor ons als consulenten is het fijn als we leerkrachten op school, maar ook de leerling zelf, hierin kunnen ondersteunen. Martha, bedankt voor je interessante presentatie!