Goed contact school en ziekenhuis belangrijk voor de ontwikkeling

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs 2. Familie, 3. Leerkracht/docent, 4. Samenwerkingsverband, Doelgroep

Na eerst in het Prinses Máxima Centrum behandeld te zijn, komt Mick nu regelmatig bij ons in het Erasmus MC-Sophia voor verdere behandeling. We spraken de moeder van Mick, over zijn behandeling in combinatie met het volgen van onderwijs. Een uitdaging zo nu en dan. Moeder:  “De afstemming tussen het Prinses Máxima Centrum en het Erasmus MC-Sophia verliep heel goed.”

Mick woont in Rotterdam, hij is een leerling van groep 5. Trix is zijn vaste consulent vanuit het Expertisecentrum. Trix: “Nadat ik toestemming heb gekregen van Mick’s ouders heb ik contact opgenomen met de thuisschool om te overleggen over de aanpak. Ik gaf bij de ’thuisschool’ aan dat wanneer het maar even kan, we in het ziekenhuis met onderwijs bezig zijn. Zo proberen we Mick’s achterstand zo min mogelijk op te laten lopen. We werken met de boeken en schriften van zijn  thuisschool, die waren snel in het Erasmus MC-Sophia aanwezig. Een schema van zijn eigen school, waarop staat aan welke lessen we samen met Mick kunnen werken, volgde later.”

Mick’s moeder reageert: “Ik zou het fijn vinden als de thuisschool meer betrokken is bij het ziekenhuis. Ik vind het belangrijk dat de thuisschool en het ziekenhuis goed contact hebben over de ontwikkeling van mijn kind.” Om de onderwijsaanpak van Mick meer te ‘finetunen’ heeft Trix na een tijdje een afspraak gemaakt met de leerkracht en de intern begeleider van de thuisschool. Trix licht toe: “Een persoonlijk gesprek doet soms meer dan een telefoongesprek. We hebben zowel de educatieve kant als de sociale kant van Mick’s situatie nog eens goed onder de loep genomen.” De consulent vervolgt: “We bespraken dat het voor Mick fijn is om contact te hebben met zijn klasgenoten en ook om af een toe een les mee te doen, thuis of in het ziekenhuis, met zijn eigen klas. Ik heb toen de KPN Klasgenoot aangevraagd. Samen met de moeder van Mick en zijn leerkracht spraken we af welke tijd en lessen het meest geschikt waren om op afstand, met de webcam, te volgen.” Moeder van Mick: “In het begin verliep het ICT-contact een beetje lastig. Later bleek dat er een andere laptop nodig was. Sinds die vervangen is, verloopt het inloggen goed en volgt Mick de lessen met plezier.”

Na verloop van tijd bleek dat er toch meer hulp nodig was voor deze leerling. Trix nam toen contact op met PPO, Passend Primair Onderwijs Rotterdam, het samenwerkingsverband voor de scholen. Het Expertisecentrum heeft met de medewerkers van PPO een heel kort lijntje, waardoor er snel geschakeld kan worden. “Samen met mijn collega van PPO heb ik weer een overleg gepland met de leerkracht en de intern begeleider van de thuisschool. We hebben met elkaar een begeleidingsplan gemaakt. Vervolgens nam PPO de organisatie op zich. Ook is er een zorgarrangement voor Mick aangevraagd voor extra ondersteuning,” vertelt Trix. Moeder reageert enthousiast: “Ik vind dit een mooie samenwerking. PPO en het Expertisecentrum sluiten goed op elkaar aan als Mick wisselt tussen onderwijs in het ziekenhuis, onderwijs thuis vanuit het zorgarrangement en onderwijs op zijn thuisschool.”

Met Mick gaat het inmiddels beter, hij bouwt rustig op met het weer naar school gaan. “Met elkaar hebben we veel voor elkaar gekregen: onderwijs bij opname in het ziekenhuis, contact tussen Mick en zijn klas via de KPN Klasgenoot en in deze laatste periode ook het onderwijs aan huis naast het opbouwen van het naar zijn eigen school gaan. Fijn, dat we met elkaar dit allemaal voor deze jongen voor elkaar hebben gekregen!” besluit Trix.