De juf komt op visite in het ziekenhuis!

Murielle Voorhout1. Leerling, 2. Familie, 3. Leerkracht/docent, 4. Samenwerkingsverband, 5. (para)Medici, Uncategorized

In het Erasmus MC-Sophia liggen ook kinderen die tussen de 4 en 18 jaar oud zijn. Soms verblijven zij er langer dan een week. Zij zijn dan naast patiënt ook leerling. Deze kinderen kunnen tijdens hun opname niet naar school waar hun vriendjes, vriendinnetjes en leerkrachten zijn. Het is wel mogelijk onderwijs te krijgen in het ziekenhuis.

Naar school in het ziekenhuis

Er is een leslokaal in het ziekenhuis, maar als de kinderen te ziek zijn of niet naar het lokaal kunnen komen, gaan wij, de consulenten, naar de kinderen toe. We werken dan aan schoolwerk, spelen spelletjes en praten met elkaar. Veel kinderen vertellen ons dat zij de juf of meester missen.

Visite

Hoe mooi is het wanneer de juf of meester op visite komt! Onlangs ontving een van onze leerlingen visite. Samen met de juf kwamen ook de intern begeleider en de directeur van haar school mee. Zij bezochten samen met de leerling het leslokaal. De leerling gaf daar een rondleiding. Ook werkten en speelden ze samen. Het was één groot feest!

Betrokkenheid

De kinderen in het ziekenhuis willen het liefst zo onopvallend mogelijk terugkeren in de klas. Dit bereik je door contact met de zieke leerling te houden tijdens de opname. Bijvoorbeeld door klasgenootjes een kaart of een slinger te laten maken en op te sturen. Sommige kinderen vinden het ook geweldig wanneer er, af en toe, gebeld wordt met of zonder beeld. Denk aan FaceTime of Teams. Ook voor de ouders is de betrokkenheid van de school belangrijk. Het geeft ze een positief gevoel: hun kind hoort erbij!

Bezoekuur

Tijdens het bezoekuur is iedereen welkom. Soms zijn de consulenten aanwezig en kan er een kijkje genomen worden in het lokaal. Natuurlijk het liefst met de leerling.

Contact met ouders

Het is belangrijk om met de ouders vooraf te overleggen of en wanneer een bezoek uitkomt. Ouders hebben zicht op het dagprogramma van hun zoon of dochter.

Kom je ook?

Vraag de directeur of je een keer een vergadering kunt missen. Hiervoor in de plaats word je in het ziekenhuis ontvangen door een prachtige leerling, de ouders en soms door de consulenten! Mogen we op je komst rekenen? Neem dan contact op met ons.