Disclaimer

Dienstverlening
De wensen van onze klanten worden getoetst aan de doelstellingen en mogelijkheden van ons expertisecentrum.

Aansprakelijkheid
De inhoud van de website van Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam is met grote zorg samengesteld. Desondanks kan de website onjuiste of onvolledige informatie bevatten.
Het expertisecentrum is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door gebruik van deze website, door gebruik van de informatie of het ontbreken van informatie, op welke wijze dan ook.

Het expertisecentrum is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die naar de website van het expertisecentrum verwijzen. Het expertisecentrum is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan na bezoek van deze websites.