Naar school en drie keer per week dialyseren. Hoe dan?

Anja Niemeijer1. Leerling, 2. Familie, 3. Leerkracht/docent, 4. Samenwerkingsverband, 5. (para)Medici, Doelgroep, Uncategorized

In het Sophia Kinderziekenhuis geven we les aan kinderen die langdurig zijn opgenomen en ook aan kinderen die hier iedere week drie dagdelen in het ziekenhuis zijn voor hemodialyse.

Twee vormen van dialyse

Als de nieren niet goed genoeg meer werken en een niertransplantatie (nog) niet mogelijk is, kan een kind in aanmerking komen voor dialyse. Tijdens het dialyseren wordt het bloed gezuiverd. Er zijn twee vormen van dialyse: hemodialyse en peritoneale dialyse.

Peritoneale dialyse

Peritoneale dialyse gaat via de buik. Het eigen buikvlies fungeert als filter. De dialyse vindt dus plaats in het lichaam en niet in een kunstnier. Deze vorm kan in het ziekenhuis of thuis plaatsvinden. Als het mogelijk is, gebeurt dit zoveel mogelijk thuis tijdens de nacht. Op die manier is het minder belastend voor het kind. Overdag kan het kind onderwijs volgen op school.

Hemodialyse

Hemodialyse gaat via een dialysemachine. Via een soort infuuslijn stroomt het bloed naar de dialysemachine en daar wordt het door de kunstnier gefilterd. Deze behandeling gebeurt in het ziekenhuis. In Nederland zijn er vier kinderziekenhuizen waar kinderen terecht kunnen voor hemodialyse: Groningen, Utrecht, Amsterdam en Rotterdam.

Onderwijs in het Sophia Kinderziekenhuis

In het Sophia Kinderziekenhuis is een aparte ruimte voor hemodialyse. De kinderen komen hier op maandag, woensdag en vrijdag. Het dialyseren duurt ongeveer 4 uur. Tijdens de dialyse komen wij langs om de kinderen te ondersteunen bij hun schoolwerk. Als de kinderen voor het eerst komen, maken we kennis met het kind en ouders en vragen we toestemming om contact op te nemen met school. We denken samen met de school na over het schoolwerk van het kind. Welke aanpassingen kunnen we doen om het kind het onderwijsprogramma zo goed mogelijk te laten volgen?

Contact met de leerling

Op de dagen dat de kinderen moeten dialyseren, gaan de kinderen vaak niet meer naar school. Ze hebben meestal een lange reistijd van ziekenhuis naar school, de schooltijd is dan bijna voorbij en de kinderen kunnen zich na het dialyseren vermoeid of niet lekker voelen. Dit betekent dat ze drie schooldagen per week afwezig zijn op hun school. Hierdoor missen ze niet alleen lessen, maar ook sociale bijeenkomsten en schooluitjes. Dit heeft een grote impact op het leven van een kind. Om het kind zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen, zowel cognitief als sociaal, is het contact met school ontzettend belangrijk. Zowel met de docenten als de andere leerlingen. Denk bijvoorbeeld ook aan het sturen van een kaartje, of een bezoek aan het kind in het ziekenhuis tijdens de dialyse. Begrip, ondersteuning en een luisterend oor kunnen veel voor een kind betekenen.

Heeft u nog vragen hierover, neem dan gerust contact met ons op. Kijk voor onze contactgegevens op de website www.ziek-en-onderwijs.nl