Een goede aanpak om schoolverzuim te voorkomen

Claudia van den Berg1. Leerling, 2. Familie, 3. Leerkracht/docent

Oplopend ziekteverzuim, heftige klachten bij stress en achterraken op school. Dit is waar leerlingen met Inflammatory Bowel Disease (IBD) vaak mee te maken krijgen. Zij willen wel naar school, maar zijn hier soms te vermoeid of ziek voor.

IBD

IBD (Inflammatory Bowel Disease) is een chronische darmontsteking. De twee meest voorkomende vormen zijn de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. In het Erasmus MC-Sophia worden er ongeveer 60 kinderen per jaar gediagnosticeerd met Crohn of Colitis Ulcerosa en dit aantal groeit. Tijd voor het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs om hier een goed plan op te maken.

Plan van aanpak

Om het ziekteverzuim van leerlingen te verminderen hebben wij, de consulenten, een plan van aanpak gemaakt. Onze aanpak houdt in dat een consulent bij de voorbespreking van de IBD-poli aanwezig is. Tijdens dit overleg bespreken o.a. de maag-darm-leverarts, de verpleegkundig specialist en de consulent de leerlingen met de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa.

Per leerling schatten we gezamenlijk in of er contact met het thuisfront moet worden opgenomen. Dit hangt af van hoe goed het gaat. De consulent let er expliciet op of een leerling overstapt van de basisschool naar de middelbare school of dat een leerling in het eindexamenjaar zit. Dit is bij uitstek een moment om contact op te nemen, omdat dit een spannend jaar kan zijn en stressgerelateerde klachten kan verergeren. Ook als er sprake is van schoolverzuim of toenemende klachten nemen wij contact op en adviseren wij de leerling en ouders.

Wanneer een leerling net gediagnosticeerd is, neemt een consulent contact op om onszelf voor te stellen en te informeren wat wij als Expertisecentrum voor hen kunnen betekenen. Wij vragen naar het ziekteverzuim, het contact met school, welke rol wij in de informatieverstrekking op school kunnen spelen en of er regelingen omtrent verlichting voor de leerling nodig zijn.

Deze aanpak hebben wij vanaf september ingezet en de consulenten hebben al veel ouders, leerlingen en scholen van advies kunnen voorzien.

Blije ouders

“O, wat fijn dat je belt, ik had er nog niet over nagedacht dat de ziekte ook van grote invloed is op de schoolprestaties.” Zomaar een reactie van een moeder, die wij hebben gesproken een aantal weken geleden, nadat haar zoon met de ziekte van Crohn is gediagnosticeerd. De moeder had al veel zorg rondom haar zoon ingezet, maar nog niet stilgestaan bij de invloed op zijn schoolprestaties. Omdat er sprake was van oplopend schoolverzuim hebben wij contact met school gelegd en zijn samen met school, ouders en de leerling in gesprek gegaan. De afspraken die daar zijn gemaakt zijn: een verkort rooster (vanwege een vervroegde profielkeuze) en vrijstelling voor lichamelijke opvoeding.

Over drie maanden volgt een evaluatie van de afspraken en bekijken we met elkaar of dit de leerling voldoende heeft geholpen. We willen met deze aanpak meer leerlingen helpen hun schoolverzuim te beperken, stressvrij naar school te laten gaan en ouders en scholen adviseren over de vele mogelijkheden.