Werkdag van Monique

Een werkdag van een consulent onderwijsondersteunig zieke leerlingen in het Erasmus MC-Sophia

Monique Höweler 1. Leerling, 2. Familie, 3. Leerkracht/docent, 4. Samenwerkingsverband, 5. (para)Medici, Doelgroep

Geen werkdag is hetzelfde als je werkt bij het Expertisecentrum. Lesgeven is het grootste onderdeel van ons werk. Lesgeven is ook wat ik het allerliefste doe, maar daarnaast hebben we als consulenten nog allerlei andere werkzaamheden. Ik neem je vandaag mee in mijn werkdag!

Ochtend – 8.00 uur

Als eerste lees ik de binnengekomen e-mails. Hierna kijk ik in de patiëntendossiers welke kinderen nog steeds zijn opgenomen en welke kinderen er nieuw zijn op de afdelingen in het ziekenhuis. Ik bekijk welke kinderen in aanmerking komen voor onderwijsondersteuning. Dit hangt onder meer af van de duur van de opname en het ziektebeeld.

Na dit voorwerk bespreken mijn collega’s en ik met de senior verpleegkundigen op de afdelingen de kinderen die in aanmerking komen voor onderwijs, aan bed of in het schoollokaal. Soms heeft de senior verpleegkundige aanvullende informatie of kan ze gegevens uit het patiëntendossier verduidelijken. Vervolgens komen we als onderwijsconsulenten bij elkaar in het schoollokaal. We brengen de kinderen voor die dag in kaart en bespreken wie welk kind les zal geven of langsgaat voor een eerste kennismaking.

Om 9.00 uur heb ik een telefonische afspraak met iemand van een Samenwerkingsverband. Voor een leerling in het ziekenhuis zijn we op zoek naar een basisschool. Het gaat om een leerling met een hartprobleem, die al ruim anderhalf jaar in het ziekenhuis ligt. Nadat deze leerling eerst in een ander ziekenhuis lag, ligt de leerling nu sinds een paar weken in het Sophia. Het gezin komt van buiten de regio Rotterdam. Aangezien het gezin definitief in de omgeving van Rotterdam gaat wonen, zoek ik samen met de contactpersoon van het Samenwerkingsverband naar een passende basisschool. De leerling kent de Nederlandse taal nog niet, dus we zoeken een basisschool met een schakelklas.

Dan is het tijd voor de eerste leerling, op de afdeling Hemodialyse. Omdat bij deze leerling de nieren niet goed werken, wordt de leerling drie ochtenden per week gedialyseerd. Op die ochtenden geef ik onderwijsondersteuning. De leerling werkt met een digitale lesmethode. Ik kijk mee met rekenen en spelling en geef instructie en hulp waar nodig.

Hierna ga ik naar de afdeling Kindergeneeskunde. Daar ligt een leerling met een darmziekte. Ook deze leerling werkt met een digitale lesmethode. Op iedere kamer van het Sophia is een tablet aanwezig. Deze leerling heeft echter aangegeven ook graag werk te willen doen wat niet op een tablet gemaakt hoeft te worden, daarom zorg ik ook voor werkbladen en rekenmateriaal. Aan het einde van de les spelen we nog een potje mini-tafelvoetbal. We spelen beiden zeer fanatiek, maar helaas, ik verlies…

De volgende leerling ligt op de Intensive Care, de leerling waar ik eerder vanmorgen een telefonisch overleg over had. Deze leerling verblijft sinds een aantal weken op de IC. De grootste focus ligt op het leren van het Nederlands. De leerling is heel gemotiveerd om de Nederlandse taal te leren, ontzettend knap. Het rekenwerk wordt iets minder leuk gevonden. Maar eenmaal bezig, spant deze leerling zich hier ook heel goed voor in. Ik heb ontzettend veel bewondering voor de inzet en positiviteit.

Middag – 12.00 uur

De kinderen van vanmorgen zijn te ziek om naar het schoollokaal te komen. Aan het begin van de middag komt er wel een leerling naar het lokaal. Deze leerling is opgenomen vanwege een chronische longziekte. Vorig jaar was deze leerling ook al een aantal weken opgenomen en gaf ik ook onderwijs. De leerling wist van tevoren dat er een opname zou komen en heeft vooraf goede afspraken gemaakt met de leerkracht. De leerling heeft een weekplanning en werk- en leerboeken bij zich. Ook heb ik contact met de leerkracht om te overleggen bij welk vak ik deze leerling het beste kan ondersteunen. Zo werken we nu samen aan de rekenopdrachten voor die dag en het gaat hartstikke goed.

Even een half uurtje pauze. Mijn collega’s en ik proberen altijd samen een wandeling te maken. Het Museumpark en het Park liggen letterlijk voor de deur. Na de pauze woon ik het psychosociaal overleg bij van een verpleegafdeling. Hier zijn onder andere de senior verpleegkundige, pedagogisch medewerker, medisch maatschappelijk werker, psycholoog en betrokken artsen bij aanwezig. We bespreken patiënten waarover vragen zijn omtrent de psychosociale ontwikkeling.

Voor de middag staat er nog één leerling gepland. Een kleuter die is opgenomen vanwege nierfalen. Ik heb allerlei materiaal verzameld uit ons schoollokaal voor een leuke les. Maar als ik op de zaal kom, is de kleuter niet lekker en erg moe. Als ik vraag of ik dan zal voorlezen, wordt er blij geknikt. De kleuter geniet van het verhaal Wil je mijn vriendje zijn? Na het verhaal vallen de oogjes dicht en valt de kleuter in slaap…

Via Teams heb ik een overleg met twee collega’s. We zijn aan het onderzoeken of het Expertisecentrum voldoende bekend is bij de poliklinieken van het Erasmus MC-Sophia. Zijn ze op de hoogte van onze diensten en hoe kunnen we dit wellicht verbeteren?

Dan heb ik even tijd voor het administratieve werk: verslagen maken van de gegeven lessen en de bijgewoonde besprekingen. Hierna ga ik nog langs een nieuwe leerling. De eerste keer doen we altijd een consult: we vertellen wie we zijn en wat we kunnen betekenen. We informeren bij de ouders en leerling op welke school het kind zit, in welke groep en hoe het op school gaat. Indien er onderwijsondersteuning gewenst is, vragen we toestemming aan ouders om contact op te nemen met school. Dan kunnen we met de eigen leerkracht bespreken met welke vakken we de leerling het beste kunnen helpen en eventuele vragen van de leerkracht beantwoorden. Vragen als welke invloed de ziekte heeft op de schoolgang en welke aanpassingen we eventueel in het lesprogramma kunnen doen. De leerling waar ik nu een consult heb gedaan, wil heel graag les en heeft zelfs al schoolwerk bij zich. We spreken een tijd af voor morgen en na deze leerling sluit ik mijn werkdag af.