Een zieke eindexamenkandidaat: ‘Wat nu?’

Anja Niemeijer1. Leerling, 2. Familie, 3. Leerkracht/docent, 4. Samenwerkingsverband, 5. (para)Medici, Doelgroep, Uncategorized

De examentijd breekt weer aan. Een spannende periode voor zowel de examenkandidaat als voor de docenten. Wanneer een leerling kampt met een langdurige of chronische ziekte, is de examenperiode nog veel spannender. Voor de leerling, maar ook voor jou als docent. Hoewel veel mensen denken dat de kans op een diploma dan verkeken is, hoeft dit echter helemaal niet zo te zijn. Benieuwd naar welke mogelijkheden er zijn?

Er zijn diverse mogelijkheden voor een aangepast examen of PTA voor jouw leerling, afhankelijk van zijn of haar belemmeringen. Denk bijvoorbeeld eens aan:

  • Verlenging van tijd voor toetsen en (school)examens;
  • Inhalen van toetsen en (school)examens op een ander tijdstip;
  • Aanpassingen, zoals bijvoorbeeld de stof mondeling in plaats van schriftelijk toetsen of enkele (school)examens samenvoegen;
  • Het minder arbeidsintensief maken van verplichte examenonderdelen. Bij praktijkexamens kan bijvoorbeeld iemand volgens instructies van de leerling de opdrachten uitvoeren, als dit voor hem of haar lichamelijk te zwaar is;
  • Spreiding van het centrale examen over het eerste, tweede en derde tijdvak (in mei, juni, resp. augustus);
  • Spreiding van het eindexamen over twee schooljaren;
  • Afname van examens op een andere locatie (thuis of in het ziekenhuis);
  • De leerling in een aparte ruimte laten werken. Dit geeft meer rust, zowel voor de leerling alsook voor de andere examenkandidaten;
  • Tijdens het examen een pauze inlassen zodat de leerling even kan rusten.

Zoals je ziet zijn er mogelijkheden te over.

Voorschriften en eisen

Toch zijn er ook eisen en voorschriften waar je je aan moet houden. Als je schoolexamens aanpast, moeten deze wel de voorgeschreven stof dekken. Minder toetsen mag bijvoorbeeld wel, maar delen van de verplichte stof weglaten mag niet. De meeste aanpassingen moet je als school melden bij de Inspectie van het Onderwijs. Over verdergaande aanpassingen kan de school overleggen met het College voor Toetsen en Examens (CvTE). In sommige gevallen is een verklaring van een deskundige (bijvoorbeeld een arts of psycholoog) nodig om de noodzaak van de aanpassing te onderbouwen.

Voorbereidingen treffen

Bij een leerling met een chronische of langdurige ziekte kun je als school heel veel regelen, maar daar moeten van tevoren wel voorbereidingen voor getroffen worden. Denk eraan dat, als de leerling op een andere locatie examen doet, bijvoorbeeld in het ziekenhuis of thuis, er extra surveillanten nodig zijn. Dit geldt ook als het examen in een andere ruimte binnen de school wordt afgenomen of als de leerling een (extra) rustpauze krijgt.

Spreiding over verschillende tijdvakken

Bij spreiding van de examens over de tijdvakken kun je in het eerste tijdvak de examens doen van de vakken waarvoor de leerling de schoolexamens al heeft afgesloten.

De andere vakken kun je uitstellen tot het tweede tijdvak. De leerling heeft zo meer tijd om zich op de examens voor te bereiden. Eventueel kunnen er ook nog vakken in het derde tijdvak (augustus) gedaan worden. Ook kan het derde tijdvak gebruikt worden voor herkansingen. Wordt een leerling vlak voor of tijdens het eerste tijdvak ziek? Ook dan kun je uitwijken naar de andere tijdvakken.

Niet onnodig laten zakken

Zeker als je als school in een vroegtijdig stadium signaleert dat het reguliere examen mogelijk niet realistisch is voor één van je leerlingen, zijn er heel veel alternatieven die jouw leerling toch helpen naar het diploma. Gelukkig maar, want als je chronisch of langdurig ziek bent, kan een diploma op een positieve manier bijdragen aan je toekomstbeeld. Laat een zieke leerling dus niet onnodig zakken!

Nog meer (gratis) advies nodig in jouw situatie?

Raadpleeg een consulent OZL in jouw regio of bekijk de Ziezon folder ‘Op weg naar het diploma Examendossier’ of de brochure Centrale Examens VO 2024.