De eerste 150 dagen van Monique

Monique Höweler3. Leerkracht/docent, 4. Samenwerkingsverband

Voordat ik bij het Expertisecentrum kwam werken, heb ik al verschillende leuke banen gehad. Zo heb ik onder andere ervaring in het basisonderwijs als leerkracht, intern begeleider en ambulant schoolbegeleider. Ook heb ik als educatief therapeut gewerkt in de kinderpsychiatrie. Mijn huidige werkplek is echter weer totaal anders. Ontzettend leuk om weer nieuwe dingen te leren en voor nieuwe uitdagingen komen te staan. Terugkijkend op mijn eerste maanden vroeg ik me af wat ik de afgelopen maanden geleerd heb.

Wat zou ik aan (oud-)collega’s in het basisonderwijs willen vertellen, wat belangrijk is om te weten als je een langdurig zieke leerling in je klas hebt?

Stilstaan bij de impact op het gezin

Allereerst is het denk ik belangrijk om je als leerkracht te realiseren welke impact het ziek zijn heeft op het kind, maar ook op het gezin. Er komen kinderen in het Erasmus MC-Sophia die hier een paar weken opgenomen zijn. Dat betekent veelal dat ouders hier ook verblijven en niet naar hun werk kunnen. Dit is een hele organisatie voor het gezin. Het heeft gevolgen voor broertjes/zusjes en het werk van de ouders. Hierdoor kunnen ouders wel eens vergeten om school op de hoogte te houden over hoe het met hun kind gaat. Het is dus fijn als de leerkracht regelmatig even contact opneemt met de ouders en leerling. Dit scheelt weer een zorg voor de ouders.

Verbinding leerling en klas

Daarnaast merk ik dat de leerlingen graag verbonden willen blijven met de klas en hun klasgenoten. Hierin kun je als leerkracht ook een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld door post te sturen, waarmee de kamer waar de zieke leerling ligt ook meteen wordt opgefleurd en het iedere dag weer zichtbaar is dat er aan hem/haar gedacht wordt. Ook is het beeldbellen met de leerkracht en klas een heel mooi medium. Elkaar even kunnen zien en met elkaar kunnen kletsen is heel fijn. Dit kan bijvoorbeeld steeds met een klein groepje leerlingen. Het hoeft dan helemaal niet per se over het ziek zijn te gaan, dit kan over van alles gaan. Ik adviseer dan wel om dit even voor te bespreken met de ouders. Waarover vindt het kind het wel en niet fijn om te praten?

Contact met ouders na terugkeer op school

Als het weer beter gaat met de leerling, is het goed om samen af te stemmen hoe de leerling weer gaat starten met school. Maak met de ouders een afspraak om een plan te maken voor de eerste periode. Wellicht is het ook fijn om de intern begeleider hierbij te laten aansluiten. En houd regelmatig contact met ouders, met name in het begin. Het kan voor ouders spannend zijn om hun kind weer naar school te laten gaan. Om hun zoon of dochter weer los te laten na zo’n intensieve periode. Het kan veel onrust en zorgen bij ouders wegnemen om dan regelmatig even van de leerkracht te horen hoe het gaat. Dit kan bijvoorbeeld door in het begin dagelijks even een korte mail te sturen. Het hoeven echt geen lange gesprekken te zijn iedere dag of week. Gewoon even een korte update.

Verbinding

Kortom, in verbinding blijven met elkaar is in mijn ogen eigenlijk het allerbelangrijkst. Heb je als leerkracht nog vragen over een zieke leerling m.b.t. het onderwijs? Neem dan gerust contact met ons op.