Wat weet jij al over epilepsie?

Anja Niemeijer1. Leerling, 2. Familie, 3. Leerkracht/docent, 4. Samenwerkingsverband, 5. (para)Medici, Doelgroep, Uncategorized

Een soort kortsluiting

Bij epilepsie ontstaat er een tijdelijke verstoring in de hersenen, een soort kortsluiting. Dat noemen we een epileptische aanval. Bij kinderen komt de absence het meeste voor. Een kind is dan een korte tijd afwezig. Een absence is niet altijd makkelijk te herkennen. Het kan bijvoorbeeld lijken op dagdromen of een concentratiestoornis. Bij een tonisch-clonische aanval is ingrijpen soms noodzakelijk. Een kind raakt dan bewusteloos, verkrampt en verstijft 10 tot 20 seconden. Daarna gaat het schokken. Deze aanval komt op de basisschool niet zo vaak voor.

Patiënt in het ziekenhuis

In het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis worden kinderen opgenomen tussen de 0 en 18 jaar. De kinderen tussen de 4 en 18 jaar komen in aanmerking voor onderwijsondersteuning tijdens de opname. Wij, de consulenten van het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs, kunnen de kinderen ondersteunen wanneer zij staan ingeschreven op een school, een week of langer opgenomen zijn en wanneer ze leerbaar zijn. Ook kinderen met epilepsie.

Naar school en samenwerken

De meeste kinderen met epilepsie gaan gewoon naar school en kunnen meedoen met bijvoorbeeld sport, spel en schoolreisjes. Wanneer een kind met epilepsie echter in het ziekenhuis is opgenomen, maken de consulenten kennis met het kind en de ouders. Met de ouders bespreken wij wat wij kunnen doen tijdens de opname. Ook kunnen wij, nadat we van ouders toestemming hebben gekregen, contact opnemen met de leerkracht en een ambulant onderwijskundig begeleider, werkzaam bij het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie.

Abby is een tekenkampioen

Dit is de titel van het boek dat kinderen op een speelse en begrijpelijke manier informeert over epilepsie en de onderzoeken die worden uitgevoerd bij het Expertisecentrum voor Epilepsie en Slaapgeneeskunde (SEIN). Naast dit boek zijn er meer boeken over epilepsie beschikbaar, voor zowel kinderen als volwassenen. Deze en meer informatie vind je op www.epilepsie.nl.

Collecteweek EpilepsieNL

Het duurt nog even, het lijkt ver weg maar vergeet de collecteweek van EpilepsieNL niet: 2 t/m 8 juni!