Expertisecentrum Ziek en Onderwijs 25 jaar!

Anja Niemeijer1. Leerling, 2. Familie, 3. Leerkracht/docent, 4. Samenwerkingsverband, 5. (para)Medici, Doelgroep, Uncategorized

De afgelopen 25 jaar hebben aanzienlijke ontwikkelingen plaatsgevonden in het onderwijs aan chronisch en langdurig zieke kinderen. Deze zijn gericht op het verbeteren van toegang tot kwalitatief goed onderwijs en het bieden van de nodige ondersteuning. Hieronder zetten wij de belangrijkste ontwikkelingen op een rijtje.

Technologische vooruitgang

De opnameduur in het ziekenhuis is in de afgelopen jaren steeds korter geworden. Hierdoor verschuift de focus van onderwijs in het ziekenhuis naar thuisonderwijs. De opkomst van internet en digitale technologieën hebben ervoor gezorgd dat zieke kinderen thuis toegang tot online lessen en lesmateriaal krijgen. Ook tools zoals Zoom en Teams maken het mogelijk om deel te nemen aan de lessen.

In 2006 is KlasseContact van start gegaan. Sindsdien konden al meer dan 4.800 kinderen meedoen en in contact blijven met hun klasgenoten ondanks de ziekte die ze thuis of in het ziekenhuis houdt. Ook KlasseContact blijft zich ontwikkelen. De vernieuwde Klasgenoot weegt nog maar 2,2 kilogram in plaats van 8,5 en heeft een ingebouwde accu. Daardoor is hij gemakkelijk mee te nemen van lokaal naar lokaal of naar de kantine. Dat maakt hem ook heel geschikt voor leerlingen op de middelbare school.

Integratie van onderwijs en zorg

 Er is een sterkere samenwerking ontstaan tussen artsen/verpleegkundigen, kind/ouders en leerkrachten om ervoor te zorgen dat de educatieve behoeften van chronisch zieke kinderen geïntegreerd worden met hun medische zorg. Deze multidisciplinaire aanpak helpt bij het creëren van een samenhangend ondersteuningssysteem.

Individuele leerplannen

Er is een groeiende erkenning dat zieke kinderen vaak specifieke onderwijsbehoeften hebben, wat heeft geleid tot de ontwikkeling van gepersonaliseerde leerplannen die rekening houden met hun medische en emotionele toestand.

Beleid, regelgeving en inclusief onderwijsbeleid

Nationale en internationale beleidslijnen en wetten hebben zich ontwikkeld om de rechten van zieke kinderen op onderwijs beter te waarborgen, zoals het recht op passend onderwijs en speciale ondersteuning. Deze ontwikkelingen hebben bijgedragen aan een meer holistische benadering van het onderwijs aan zieke kinderen, waarbij hun recht op onderwijs wordt beschermd en ondersteund, ongeacht hun gezondheidstoestand. Daarnaast is er een toenemende beweging richting inclusief onderwijsbeleid, waarbij wordt gestreefd naar zo min mogelijk segregatie van zieke kinderen van hun gezonde leeftijdsgenoten

Toename van kennis op scholen

Meer scholen hebben gespecialiseerde ondersteuningsdiensten ontwikkeld, zoals speciaal opgeleide leraren en counselors die zich richten op de unieke behoeften van chronisch zieke kinderen. Daarnaast is er meer bewustwording onder leerkrachten en ander schoolpersoneel over de uitdagingen waarmee zieke kinderen te maken hebben en worden er meer trainingen aangeboden om hen hierin te ondersteunen. Ook spelen de samenwerkingsverbanden hierbij een rol van betekenis.

Kortom: een breed palet aan ontwikkelingen dat ervoor zorgt dat langdurig en chronisch zieke kinderen zo goed mogelijk bij de les blijven!