geslaagd

Geslaagd met vlag en wimpel in het ziekenhuis

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs1. Leerling, 2. Familie, 3. Leerkracht/docent

De 16-jarige Karim zit in de eindexamenklas VMBO-TL. Net voor hij zijn eindexamen gaat doen, gooit een chronische darmziekte roet in het eten. Karim wordt opgenomen in het ziekenhuis. Wat nu? Zal hij in staat zijn om zijn eindexamen te maken en hoe moet dat worden geregeld?

Gelukkig hebben we de ervaring binnen het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs om voor hem te kunnen regelen dat hij toch examen kan doen. Weliswaar op een andere locatie dan zijn eigen school.

Examen doen in het ziekenhuis

Een telefoontje met de zorgcoördinator van Karims school is genoeg om de zaken die geregeld moeten worden voor elkaar te krijgen. Het resultaat is dat er elk examen een leraar van de school met een examen in een aparte enveloppe naar het ziekenhuis waar Karim is opgenomen komt. Belangrijk is om je als school goed aan de regels te houden. Het diploma van een zieke leerling moet immers onder dezelfde omstandigheden behaald worden als van een gezonde leerling. Al betreft het maar één leerling, toch zijn er twee surveillanten nodig. Karim maakt zijn examens dus onder het toeziend oog van een leraar van zijn eigen school en een consulent van het Expertisecentrum.

De afdeling in het ziekenhuis waar Karim is opgenomen werkt op alle fronten mee. Er komt een bordje met “Stilte, examens” op zijn kamerdeur en verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers wijzen andere kinderen erop dat ze zo stil mogelijk moeten doen, omdat Karim aan een belangrijk examen werkt.

De laatste examens worden thuis gemaakt

Wanneer de behandeling in het ziekenhuis is beëindigd, mag Karim naar huis. Hij moet echter nog drie examens maken. Ook dat wordt gerealiseerd. Omdat het maken van deze examens op school er nog niet inzit, maakt Karim deze thuis. Onder toeziend oog van een leraar van school en een consulent zieke leerlingen rondt Karim zijn examens af in zijn eigen huiskamer.
Woensdag 12 juni werden de uitslagen bekend. De volgende dag laat Karim via een mailtje weten dat hij geslaagd is met een gemiddelde van 7.2 voor de zeven vakken waarin hij eindexamen heeft gedaan.

Proficiat Karim!

We feliciteren ook de andere geslaagde examenkandidaten die we afgelopen periode begeleidden vanuit ons Expertisecentrum. Ook zij konden met begeleiding en enkele aanpassingen examen doen.

Karim wil na het behalen van dit mooie resultaat verder met de HAVO.
We wensen Karim veel succes en zijn blij dat hij ondanks zijn ziekte en opname in het ziekenhuis toch zonder onderbreking zijn schoolloopbaan kan voortzetten.