Zo’n mentor gun je iedere zieke leerling

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs1. Leerling, 2. Familie, 3. Leerkracht/docent, 4. Samenwerkingsverband

De eerste keer dat ik Sanae ontmoet, toen nog in 4 HAVO, is ze hier in het Erasmus MC-Sophia opgenomen. Ze voelt zich ziek, er worden onderzoeken gedaan. Al snel wordt ze overgeplaatst naar het Prinses Maxima Centrum (PMC), er is een vorm van kanker ontdekt. Ze raakt tijdelijk uit beeld, totdat een consulent vanuit het PMC belt met de vraag of ik een groot overleg op de school kan organiseren. Sanae wil ontzettend graag over naar 5 HAVO, maar loopt het risico overvraagd te worden. Of ik met de school, Lyceum Kralingen in Rotterdam, wil kijken naar mogelijkheden, zodat Sanae met minimale belasting toch over kan naar haar examenjaar. Hoe dat uitpakt zien we later, plannen kunnen we altijd bijstellen. Dat zijn we wel gewend bij de begeleiding van zieke leerlingen. Met hulp van de leerlingbegeleider op school komt er al snel een overleg. En zo start er een begeleidingstraject waarin snel duidelijk wordt wat een goede mentor voor een leerling kan betekenen.

Een haalbaar plan

Tijdens het overleg onderzoek ik met de toenmalige mentor, de teamleider en de leerlingbegeleider wat een haalbaar plan voor Sanae kan zijn. Mooi om te zien dat iedereen in mogelijkheden denkt op deze school! We opperen ideeën die afwijken van het PTA, waarbij ik vanuit mijn ervaring aangeef wat wel en niet mag en voor welke aanpassing de school de inspectie moet inschakelen. Er volgen meerdere overleggen, waar ook Sanae en haar vader aanschuiven. Een aantal vakken probeert Sanae af te ronden, wis- en natuurkunde zetten we tijdelijk in de wacht. Haar grootste wens is om langs de reguliere weg examen te doen en haar diploma te halen. We vertellen haar over de mogelijkheden het examen te spreiden: over de verschillende tijdvakken en zelfs over de twee schooljaren. Daar wil ze voorlopig nog niet aan denken. We spreken duidelijk af met Sanae’s ouders en haar mentor dat we haar in bescherming nemen als alles toch teveel blijkt en haar gezondheid er onder lijdt.

Samenwerking

Juli. Sanae gaat over naar 5 HAVO! Weliswaar met een achterstand, maar dat probeert de school op te lossen, afhankelijk van de energie en gezondheid van Sanae. Tussen de behandelingen door probeert ze zoveel mogelijk naar school te gaan en zelfs toetsen te maken. Haar nieuwe mentor – Ariane Linnert, met wie ze een goede band krijgt – steunt haar hierin. Hoewel Sanae zoveel mogelijk toetsen maakt, heeft ze ook een en ander in te halen. We organiseren opnieuw een groot overleg. Daarin besluiten we dat de leerlingbegeleider contact zoekt met samenwerkingsverband Koers VO voor mogelijke hulp, er is immers budget beschikbaar. Vanuit het Expertisecentrum kunnen we gedurende zes weken thuisonderwijs bieden. Dat bewaren we tot na de kerstvakantie, dan zijn Sanae’s behandelingen afgelopen. Ariane maakt ondertussen in overleg met de inspectie en de examencoördinator een plan van aanpak. Het jaarlijks geactualiseerde document ‘Op weg naar het diploma’, uitgegeven door Ziezon geeft inzicht in oplossingen, maar ook inspiratie en vertrouwen om een en ander te regelen.

Hard gewerkt!

Januari. Een nieuw overleg volgt, Sanae is er zelf bij en het gaat goed met haar, ondanks vermoeidheid door de bestralingen. Een consulent van het samenwerkingsverband schuift aan bij het overleg. Vanuit haar expertise denkt ook zij mee hoe Sanae tegelijk het maar klasgenoten haar diploma kan ontvangen. Sanae’s mentor schreef een plan waarmee Sanae op een voor haar gunstige manier haar schoolexamens kan afronden, zonder dat dit tegen de regels ingaat. Ook Sanae zelf zit niet stil.

Ook knelpunten opgelost!

Toch zijn er knelpunten, zoals de achterstand bij de bètavakken. Docenten op school geven Sanae extra uitleg voor wis- en natuurkunde, maar voor scheikunde is dat lastig. En dan is er nog maatschappijleer, waarover het gerucht gaat dat er een vrijstelling mogelijk is. School blijkt budget én de oplossing te hebben voor scheikunde: Sanae krijgt bijles van een ervaren kracht die haar klaarstoomt voor het examen. Waar ik voor vreesde wordt realiteit: er is geen vrijstelling mogelijk voor maatschappijleer. Wel mag Sanae met een aangepaste opdracht laten zien dat ze de stof beheerst. Ook hier zorgde Ariane voor. Gesteund door onze kennis en ervaring durft zij alles te regelen wat Sanae nodig heeft, en ze krijgt het nog voor elkaar ook.

Hoe gaat het nu?

Sanae bereidt zich hard voor op haar examens. De bijlessen scheikunde zijn een succes. En het allerbelangrijkste: de scan wijst uit dat Sanae ‘schoon’ is. Het wordt april. Waar wij eerder met alle betrokkenen richting het Centraal Schriftelijk Examen toe werkten, zet het coronavirus de wereld op zijn kop. Er is geen centraal examen, voor Sanae niet ongunstig. Die werkt hard aan de afronding van haar schoolexamens. In strikte afzondering van de andere leerlingen, ze heeft immers een kwetsbare gezondheid. Ariane vertelde me dat Sanae goede cijfers behaalt. Het coronavirus maakt de positie van Sanae en andere zieke leerlingen minder uitzonderlijk. Als alles goed gaat, zal zij hierdoor, net als en tegelijk met haar klasgenoten, een volwaardig maar bijzonder diploma ontvangen!