Het mag weer! Op bezoek bij cluster 3-scholen

Marije Munter 3. Leerkracht/docent

Zieke leerlingen hebben altijd recht op onderwijs, zowel thuis als in het ziekenhuis. Als consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) werken we met veel partijen samen. Leerlingen, ouders, medici, scholen, enz. Ook met cluster 3-scholen werken we nauw samen. Zij zijn gespecialiseerd in het onderwijs voor chronisch zieke leerlingen.

Cluster 3-onderwijs

Het schoolproces van zieke leerlingen loopt vaak anders dan normaal. Sommige leerlingen hebben dusdanige (medische) ondersteuning nodig dat ze naar cluster 3-onderwijs gaan. Deze vorm van onderwijs is specifiek voor langdurig zieke leerlingen. Er zijn op cluster 3-scholen kleine groepen met extra onderwijspersoneel voor de groep. Er is aangepast materiaal en meubilair en er zijn permanent verpleegkundigen aanwezig op school.

Contact

Wij als consulenten (OZL), werken nauw samen met cluster 3-scholen in de regio. De Piramide in Den Haag en de RECON in Rotterdam zijn hier voorbeelden van. Door corona was dit contact de afgelopen jaren vooral telefonisch en digitaal. Aangezien het nu weer kan, hebben we elkaar begin juni fysiek ontmoet. Wat was het weer fijn om live met elkaar te kunnen spreken over ons werk en passie: zo goed mogelijk onderwijs geven aan zieke leerlingen!

De Piramide, Den Haag

We hebben het prachtige, nieuwe gebouw van de Piramide in Den Haag bezocht. Zowel de locatie van het basisonderwijs als van het voortgezet onderwijs zijn nog maar een paar jaar oud. Alle faciliteiten voor zieke leerlingen zijn aanwezig, zoals een rustkamer, aangepast meubilair en een volledig rolstoelvriendelijke gymzaal. Hier kunnen leerlingen zich via een soort liftsysteem door de gymzaal verplaatsen. Het is inspirerend om met de docenten te spreken die duidelijk zoveel hart voor de leerlingen hebben.

De RECON, Rotterdam

De collega’s van de RECON (voortgezet speciaal onderwijs) in Rotterdam wilden graag weten hoe het er in het ErasmusMC-Sophia aan toe gaat, dus zij kwamen naar ons toe. Ze snuffelden rond in ons leslokaal in het ziekenhuis en bekeken de materialen. We krijgen zelfs materiaal die de RECON niet meer gebruikt, maar voor ons nog heel bruikbaar is! De inzet van KlasseContact, waarmee leerlingen via een webcam onderwijs aan huis kunnen volgen, is ook uitgebreid besproken. Hier wordt nog geen gebruik van gemaakt, maar de kinderen van de RECON kunnen er veel baat bij hebben. Wij kunnen dit voor ze regelen. Binnenkort brengen we ook een bezoek aan de basisschool van de RECON!

Samenwerking

Het is waardevol om op deze manier met collega’s op verschillende cluster 3-scholen te spreken. Door dit warme contact weten we elkaar snel te vinden bij een ziekenhuisopname van een leerling. Hierdoor komt de doorlopende leerlijn zo min mogelijk in gevaar. Zo stemmen we de plannen van aanpak nauwgezet op elkaar af. Kortom, dit wordt vervolgd….!!