Het verhaal van Semmy

Het verhaal van Semmy

Het verhaal van Semmy

Het is een hele reis voor Semmy geweest om terecht te komen op een school die aansluit bij haar behoefte aan extra zorg. En daar heeft het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs een centrale rol in gespeeld. Cissy, moeder van bijna 5-jarige Semmy heeft al die tijd nauw contact onderhouden met Murielle, consulent van het Expertisecentrum. Zij heeft onder andere samen met een verpleegkundig consulent cardiologie in kaart gebracht wat voor zorg Semmy nodig heeft en gekeken welke vorm van onderwijs het beste bij Semmy past.


“Semmy zit nu op De Brug, een school waar alle zorg wordt gegeven die ze nodig heeft.”

Alternatieve lokatie

“Semmy is gestart op het reguliere basisonderwijs, maar dat werkte niet. Door haar hartafwijking kostte het meedraaien in het normale lesrooster veel te veel energie. Na veel gesprekken met haar toenmalige school besloten we dat het zo niet verder kon en zijn we op zoek gegaan naar een alternatief.” En het vinden van geschikte educatie voor je kind met een medische voorgeschiedenis is als ouder nog niet makkelijk, geeft Cissy aan. “In mijn zoektocht naar hulp kwam ik bij het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs terecht. Vanaf toen zag ik voortgang in mijn zoektocht. Consulent Murielle heeft heel veel met ons uitgezocht en aangereikt. Kan ze met aanpassingen op haar huidige school blijven? Zo nee, welke school zou dan wel geschikt zijn? Wat staat er in het zogenoemde groeidocument? Allemaal zaken waar je als ouder soms over in het duister tast”, aldus Cissy.

Zorg die ze nodig heeft

“Vervolgens is er op school nog een zogeheten HIA-overleg geweest, een overleg waar diverse disciplines samenkomen. In Semmy’s geval onder andere de orthopedagoog, de maatschappelijk werker, Expertisecentrum Ziek en Onderwijs, de directie van school en wij als ouders. Er is unaniem besloten dat er een andere school voor Semmy moest worden gezocht. Semmy zit nu op De Brug, een school voor leerlingen met een lichamelijke en/of meervoudige beperking. Hier ontvangt Semmy echt alle zorg die ze nodig heeft.

Vanuit het Expertisecentrum is er naar ons, als ouders, geluisterd. Dat er iemand naar je luistert is zeldzaam. Wij hebben dit enorm gewaardeerd.

“En nu? Nu is Semmy weer het lieve, sociale meisje dat ze altijd al was. Ze staat te trappelen om naar school te gaan. Elke dag wordt ze met de taxi opgehaald en krijgt naast les ook de benodigde therapieën. Ik mag Murielle altijd benaderen als ik ergens tegenaan loop. Voor nu zit Semmy op de goede plek en houden ze bij Expertisecentrum Ziek en Onderwijs op afstand ‘vinger aan de pols’. Ik kan op dit moment geen betere school voor haar wensen.”

——

Semmy heeft Tetralogie van Fallot, een viervoudige hartafwijking. Als ‘hartenkind’ ondervindt ze veel randverschijnselen en heeft ze een motorische en geestelijke achterstand. Daarnaast is geconstateerd dat ze het syndroom van Turner heeft.


“Vanuit het Expertisecentrum is er naar ons, als ouders, geluisterd. Dat er iemand naar je luistert is zeldzaam.”

Wilt u onze periodieke nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden