Interview: “Met vereende krachten op weg naar een betere toekomst”

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs 3. Leerkracht/docent

Tijdens één van mijn omzwervingen op LinkedIn werd mijn aandacht gevestigd op het Jongerenpanel Zorg en Perspectief, dat sinds 1 juli 2020 is opgegaan in de nieuwe stichting JongPIT. Inmiddels weet ik dat JongPIT de belangen behartigt van de ruim één miljoen jongeren in Nederland met een chronische aandoening. Een van de doelen van JongPIT is, dat jongeren met een aandoening ook worden gehoord. Dit doel heeft in grote mate mijn belangstelling en gaf mij een reden waarom ik met behulp van videobellen contact had met Maurits, één van de jongeren van JongPIT (voorheen lid Jongerenpanel ZeP). We spraken over het nut van zo’n panel en over wat het panel voor ogen heeft voor de jongeren met een chronische aandoening.

Over het jongerenpanel als onderdeel van JongPIT

De jongeren die zich inzetten voor JongPIT hebben een chronische aandoening, zo ook Maurits. Hij wil zich oprecht inzetten voor de jongeren met een medische aandoening. Zo vertelt hij: “Ik wil eraan bijdragen dat meer mogelijk is, dat drempels worden verlaagd”. De jongeren zijn ervaringsdeskundigen en weten wat belangrijk is om volwaardig aan de maatschappij deel te kunnen nemen. Vanuit een positieve benaderingswijze kijken ze verder dan de beperking, ze kijken vooral naar wat wél mogelijk is.

De leden komen zes keer per jaar bijeen om over actuele thema’s te spreken. Onderwerpen die ter sprake komen zijn ingedeeld in de thema’s zorg, onderwijs, werk en inkomen, wonen, vrije tijd en leven met. Buiten deze bijeenkomsten geeft JongPIT gevraagd en ongevraagd advies aan onder andere maatschappelijke organisaties, ministeries en de politiek. Alles met het doel, dat jongeren met een chronische aandoening volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij.

Opboksen tegen onbegrip en vooroordelen

JongPIT wil graag dat het dagelijkse leven voor jongeren met een chronische aandoening eenvoudiger wordt. Maurits vertelt dat veel mogelijk is, echter is het vaak niet inzichtelijk wat mogelijk is. Jongeren met een aandoening moeten hierdoor telkens opnieuw het wiel uitvinden, dit kost veel energie en tijd. JongPIT streeft ernaar dat in de toekomst direct duidelijk is waar een jongere met een aandoening op moet letten en gebruik van kan maken.

Daarnaast, hoe lastig én moeilijk is het, dat de huidige maatschappij weinig ruimte biedt voor begrip. Jongeren met een aandoening lopen nog vaak tegen onbegrip aan, te vaak komt het voor dat de jongeren niet begrepen worden. JongPIT heeft ook als doel om onbegrip in de samenleving weg te nemen. Maurits: “JongPIT wil het onbegrip wegnemen en de maatschappij laten inzien dat jongeren met een langdurige aandoening ook hun steentje willen en kunnen bijdragen en beschikken over mogelijkheden en talenten.”

Behoud onderwijs op afstand

Ondanks de heftige impact van de coronacrisis, is gebleken dat uit een dergelijke crisis ook iets moois kan voortkomen, ook op het vlak van onderwijs. Maurits vertelt: “Nu blijkt dat lessen op afstand op een laagdrempelige manier mogelijk zijn. Daarnaast hebben veel scholieren zelfs proefwerken online moeten maken. Iets wat voor corona vaak niet mogelijk was voor jongeren met een langdurige aandoening. Juist daarom is het belangrijk, dat de dingen die nu zo makkelijk blijken te zijn, voor jongeren met een aandoening mogelijk blijven, ook als corona weer weg is.’’

Mij werd uit het gesprek met Maurits duidelijk dat JongPIT er alles aan doet om de stem van jongeren met een chronische aandoening te doen horen. Hun stem wordt al gehoord, maar het is van belang dat hij gehoord blijft worden! Om de doelen van het voormalige panel meer kracht bij te zetten, zijn met ingang van 1 juli 2020 de krachten gebundeld in een nieuwe stichting, JongPIT. Jongerenpanel ZeP, ECJP (Ervaringscentrum Jong Perspectief) en ALL OF ME vormen samen de nieuwe stichting JongPIT; voor en door jongeren met een chronische aandoening.
Een toepasselijk gekozen naam. Jong en met P (perspectief) I (inclusie) T (talent) op weg naar een (nog) betere toekomst.