Lesgeven op de Intensive Care

Claudia van den Berg 3. Leerkracht/docent

Bij onderwijs op de Intensive Care (IC) zou je kunnen denken dat hier helemaal geen behoefte aan is vanuit de leerling, ouders of verpleegkundigen. Of dat de IC geen plek is om onderwijs te ontvangen…. Toch bieden de consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen dit aan! In een eerdere blog beschreef mijn collega Murielle hoe zij zich inzette voor het lesgeven aan een leerling op de IC. Wat houdt het lesgeven op de IC in en wat betekent dit voor een leerling?

Wie liggen er op de IC en wie komt er in aanmerking voor onderwijs?

Op de IC in het Sophia Kinderziekenhuis worden kinderen opgenomen in de leeftijd van 0-16 jaar, die intensieve zorg nodig hebben. Meestal zijn dit kinderen die plotseling erg ziek zijn geworden of die een heftige operatie ondergaan. Niet ieder kind dat op de IC ligt, krijgt onderwijsondersteuning van ons Expertisecentrum. Sommige kinderen hebben nog niet de basisschoolleeftijd bereikt of zijn te ziek voor onderwijs.

Wanneer een kind in aanmerking komt voor onderwijs, krijgen we dit vaak door van de pedagogisch medewerker van de IC. Wij bespreken met de verpleegkundige de cognitieve en lichamelijke belastbaarheid van een leerling. Na deze aanmelding maken wij kennis met de leerling en zijn of haar ouders en gaan we van start; soms met de stof die we vanuit de school krijgen, soms met onze eigen lesstof en -materialen. De belastbaarheid verschilt enorm per leerling. Zo kan de ene leerling cognitief best veel aan en werkt hij aan zijn eigen leerstof van school. Een andere leerling kan minder aan en heeft bijvoorbeeld moeite met het formuleren van een correcte zin. Ook de lichamelijke belastbaarheid speelt mee. Sommige leerlingen kunnen vanwege een canule, een buisje dat in de hals rechtstreeks in de luchtpijp is geplaatst waarmee een kind ademhaalt, niet praten. Wij spelen hierop in door de lesstof op een passende manier aan te bieden. Wij vatten dan bijvoorbeeld de lesstof samen en bedenken meerkeuzevragen hierbij. We spreken dan af dat de leerling bij het juiste antwoord kan knikken.

Wat betekent leskrijgen op de IC voor een leerling?

Afleiding, structuur en perspectief. Onderwijs wordt opgenomen in de dagplanning van een kind. Deze planning wordt ook gevuld met disciplines, zoals de fysiotherapeut, logopedist, psycholoog en pedagogisch medewerker. Deze dagplanning biedt structuur op een dag. Ook zorgt het krijgen van onderwijs voor afleiding van het ziek zijn en krijg je als kind een stukje van het normale leven buiten het ziekenhuis mee. Door contact met leerlingen van de eigen school en docent of mentor te stimuleren en het maken en afronden van schoolwerk willen we de leerling laten zien wat hij of zij kan. Hiermee bieden we perspectief.

Het onderwijs op de intensive care is er niet per se op gericht de achterstanden van school te voorkomen of in te lopen, maar dus voor het bieden van afleiding, structuur en perspectief. Ook bevordert de ontspanning van onderwijs de gezondheid van de leerling en geeft het iets van het leven buiten het ziekenhuis mee.

Dus onderwijs op de IC: Ja natuurlijk!