Manou, met vlag en wimpel volgend jaar nog een keer havo 4

Janneke Waal 1. Leerling, 2. Familie, 3. Leerkracht/docent, 4. Samenwerkingsverband, Doelgroep

Het is donderdag 7 juli en het is bijna vakantie in regio Midden. Terwijl ik deze blog schrijf, ben ik aan het surveilleren bij Manou, een lieve, sportieve en positieve meid die vorig jaar haar TL-diploma haalde en vervolgens doorstroomde naar de havo. Na enkele maanden in havo 4 werd Manou ziek. De diagnose: Acute lymfatische Leukemie (ALL). Dat betekende een lang behandeltraject van bijna twee jaar in het vooruitzicht. Vooral de eerste helft van dit traject is zwaar en intensief. Wat betekent dit voor het schooljaar van Manou?

Bezig zijn en blijven met school

Vaak merken wij als consulenten dat scholen bij een ernstig zieke leerling in eerste instantie zeggen “laat school maar even zitten, je gezondheid gaat voor”. Dat laatste is uiteraard het geval; beter worden is het allerbelangrijkste. Maar bezig zijn en blijven met school hoort daar ook bij. Contact houden met klasgenoten, vooruitkijken naar de toekomst en even niet bezig zijn met het ziek zijn, het is echt van wezenlijk belang. Daarom stappen wij consulenten graag vroeg in om een plan te maken voor het onderwijs gedurende het behandeltraject.

In het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie, kortweg het PMC, werd Manou gekoppeld aan mijn collega Annechien, die werkzaam is in het PMC. Zij deed het voorwerk en besprak met zowel Manou, haar ouders als de school de consequenties van het ziek zijn met betrekking tot school en kaartte de mogelijkheid aan om havo 4 in twee jaar te doen. Daarna schakelde zij mij in als regioconsulent. Gedurende het hele traject hielden Annechien en ik regelmatig contact met elkaar.

Havo 4 in twee jaar

Omdat meteen duidelijk was dat het voor Manou niet haalbaar zou zijn havo 4 in één jaar te doen, besloten we er twee jaar voor uit te trekken. Het eerste jaar van de behandeling van ALL is het meest intensief. Daarom adviseerden wij Manou in dit eerste behandeljaar te kiezen voor twee of drie vakken en de rest het schooljaar daarna te doen. Al snel bleek dat twee vakken doen het maximaal haalbare was voor Manou. Ze koos voor geschiedenis en wiskunde. Manou volgde deze vakken zelfstandig en maakte daarbij dankbaar gebruik van KPN KlasseContact, dat ik voor haar aanvroeg. We spraken af dat ik de toetsen thuis af zou nemen.

Ondersteuning op verschillende vlakken en plaatsen

Een bepaalde periode van het behandeltraject was zo zwaar, dat het Manou niet goed lukte de twee vakken bij te houden. Manou raakte het overzicht een beetje kwijt. Ik stapte toen in om behalve het afnemen van toetsen ook tijdelijk ondersteuning te bieden bij het vak wiskunde en bij het maken van een planning van de toetsen. Daarbij hield ik nauw contact met de docenten wiskunde en geschiedenis van Manou.

Vorige week moest Manou onverwacht een dag eerder dan gepland voor een behandeling opgenomen worden in het PMC. Precies op de dag dat ik de laatste toets – een schoolexamen – voor geschiedenis zou afnemen. Wat nu? Normaal gesproken kunnen consulenten in het PMC ook toetsen afnemen bij leerlingen. Maar zo last-minute kon Annechien geen ruimte hiervoor vrij maken in haar agenda. Niet getreurd, het PMC is voor mij niet zo heel ver weg, zelfs dichterbij dan het huisadres van Manou. Zo kwam het dat ik vorige week de toets afnam in het PMC. Dat was voor mij een mooie gelegenheid dit mooie ziekenhuis eens van binnen te zien. Tijdens de lunch kreeg ik nog even mogelijkheid om Annechien en haar collega’s te spreken. Heel waardevol. Vanzelfsprekend kwam Manou ter sprake en Annechien en ik waren het roerend met elkaar eens: wat een topper is die meid!

Het schooljaar zit er bijna op

Nu zit ik dus bij Manou thuis voor haar allerlaatste wiskundetoets van dit schooljaar. De meeste leerlingen staan al met een half been in de vakantie, maar zij zit nog even te bikkelen, en hoe! De resultaten van de laatste toetsen zijn nog niet bekend, maar haar cijfers tot nu toe zijn prachtig. Ik durf dan ook te zeggen dat Manou met vlag en wimpel volgend jaar nog een keer havo 4 gaat doen. Straks schuift de zorgcöordinator, die namens de school nauw betrokken was bij het hele traject, nog even aan om samen het jaar af te sluiten en vooruit te blikken op het nieuwe schooljaar. Manou gaat bijna het ‘onderhoudsfase’ van haar behandeling in. Ze hoopt dan weer meer energie te krijgen, vaker op school te kunnen zijn en uiteindelijk havo 4 te kunnen afronden. Wij blijven haar volgen maar hebben er alle vertrouwen in!

Aan iedereen, maar speciaal aan Manou, geniet van je vakantie! Je hebt het dik en dwars verdiend!