minicongres NAH

Minicongres niet-aangeboren hersenletsel: ‘Een klap op de kop’

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs 3. Leerkracht/docent, 4. Samenwerkingsverband

Het is zover! 14 oktober 9.00 uur! Onze ‘collega’s’ van de samenwerkingsverbanden, komend uit Goeree-Overflakkee, regio Dordrecht tot Gorinchem aan toe, druppelen langzaam binnen in het Sophia kinderziekenhuis. Op weg naar het minicongres over niet-aangeboren hersenletsel (NAH) dat we als Expertisecentrum organiseren. Leuk om elkaar in levende lijve te kunnen ontmoeten. Het is lang geleden!

Eric Hermans, onze klokkenluider, verteltminicongres NAH

Eric Hermans, medisch socioloog en onderzoeker, vertelt ons een boeiend en tegelijkertijd verontrustend verhaal: er worden in Nederland zoveel kinderen over het hoofd gezien! Kinderen en jongeren die door het leven, het schoolse leven, gaan met onopgemerkte, onzichtbare beperkingen door NAH. Eric houdt een warm pleidooi voor het ontdekken van leerlingen met NAH, zodat aan hen kan worden gegeven wat ze toekomt. Eric noemt het NAH Screeningsinstrument: Brain Injury Alert. Een signaleringslijst – geen diagnostisch instrument – maar nuttig om te bepalen of ondersteuning nodig is.

Onzichtbare beperkingen

Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Kinderen die worstelen met hoofdpijn, moeilijkheden met leren, met gedrag dat ze vaak zelf niet goed begrijpen en emoties. Eric Hermans betoogt op overtuigende wijze dat de zorg voor deze kinderen en jongeren tekort schiet. Het raakt ons! Kinderen en jongeren die niet mee kunnen doen, die minder gelukkig zijn, zoveel meer kans lopen verslaafd te raken en buiten de maatschappij te vallen. Nu lijdend aan de gevolgen van een beschadigd brein met in de toekomst een verhoogd risico op beroertes, Alzheimer, Parkinson en ook suïcide.

Van theorie naar praktijk

Wies Schelfhout, ambulant begeleider en trajectbegeleider bij De Onderwijsspecialisten/ Breinsupport, maakt voor ons de vertaalslag van theorie naar de onderwijspraktijk. Wat houdt het nou in: een beschadiging in het brein aan de linker- of aan de rechterkant? En wat betekent dat dan voor het kind in de klas? Welke problemen hebben deze kinderen en jongeren te overwinnen? Welke aanpassingen in de schoolsituatie zijn helpend? Zoveel vragen te stellen, zo weinig tijd in één ochtend. Collega’s als Wies weten zoveel, zoveel kennis om te delen. Maar hoe vinden wij een Wies?

Pilot met casemanagers hersenletsel

In een land als het onze is er aanbod van zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel. Maar waar vind je die zorg? Ook minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ziet dat mensen de weg naar de juiste hulp vaak niet weten te vinden. Ook mensen in het onderwijs niet! Hij wil daar iets aan veranderen, daarom is hij een pilot gestart. Een gespecialiseerde casemanager die zorg en ondersteuning regelt en begeleiding biedt.

Reacties ‘collega’s’ ketenpartners

We horen dat NAH voor veel deelnemers van het minicongres een ‘heel nieuw en weinig besproken onderwerp’ is, dat de ochtend vooral ‘langer had mogen duren’. ‘Een ochtend als deze houdt ons scherp’, stelt één van de deelnemers. Met de quote: ‘Mooi hoe de verschillende disciplines hier samenkomen’ sluiten we deze samenvatting af. We stemmen ermee in! Samen zoeken naar manieren om onze leerlingen met zorgvragen op gebied van NAH goed te helpen en/of te verwijzen.