Nelis maakte een valse start in de brugklas door ziekte

Nelis: na een valse start weer volop in de race

Janneke Waal 2. Familie, 3. Leerkracht/docent, 4. Samenwerkingsverband

De overstap naar het middelbaar onderwijs is voor bijna elke leerling spannend. Een nieuwe school, een groot gebouw, een nieuwe klas met onbekende klasgenoten, nieuwe vakken en wisselende docenten en niet te vergeten voor het eerst echt huiswerk. Voor Nelis, een jongen uit een plattelandsdorp op Goeree-Overflakkee was de eerste week van het brugklasjaar nog veel spannender. Bij hem werd juist in die allereerste week botkanker vastgesteld. Een periode van chemokuren en vele ritjes naar het ziekenhuis – bepaald niet om de hoek – brak aan. En dan had Nelis ook nog een operatie in het vooruitzicht. De start van het brugklasjaar was voor Nelis dus met recht een valse start.

Je zou kunnen denken dat school op zo’n moment helemaal niet belangrijk is. Maar het tegendeel is waar, weten we uit ervaring. Natuurlijk komt de gezondheid van Nelis op de eerste plaats. De behandelingen op weg naar – een hopelijk voorspoedig – herstel gaan vanzelfsprekend voor. Maar juist tijdens deze turbulente periode is school heel belangrijk. Vanwege het sociale aspect, de omgang met vriendjes en leeftijdsgenoten, de regelmaat. Maar school biedt ook een kans om naar de toekomst te blijven kijken en even niet bezig te zijn met ziek zijn. De toekomstdroom van Nelis is dokter te worden. Een mooie droom om na te streven.

Een onderwijsprogramma op maat

Met alle chemokuren, de daarbij horende vermoeidheid en misselijkheid en alle andere behandelingen die Nelis moet ondergaan, is het ondoenlijk om het volledige brugklasprogramma te volgen. Toch is er veel mogelijk.

Nelis wordt behandeld in het Prinses Maxima Centrum (PMC) in Utrecht. Eén van de consulenten OZL (onderwijsondersteuning zieke leerlingen), die daar werkt, nam contact op met ons Expertisecentrum om een regioconsulent in te schakelen. Deze consulent, mijn collega Marlian, ging met Nelis, zijn ouders en zijn school in gesprek om een aangepast en haalbaar schoolprogramma samen te stellen. Zoals meestal in dit soort situaties, was ook nu de inzet te streven naar een overgang naar klas 2 aan het einde van het schooljaar.

Voor Nelis leverde dit een programma op waarbij de nadruk ligt op de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Voor deze vakken volgt Nelis het normale programma en maakt de bijbehorende toetsen. Omdat Nelis graag naar school gaat en liefst zoveel mogelijk vakken wil volgen, is afgesproken dat hij de overige vakken volgt waar dat mogelijk is. Hij is echter niet verplicht om toetsen te maken voor deze vakken. Het mag wel en alleen voldoendes worden in dat geval in Magister, het leerlingvolgsysteem, gezet. Het vak Frans volgt Nelis helemaal niet. In klas 2 zal hij starten met Duits, wat later als tweede vreemde taal kan worden ingezet. Als Nelis aan het einde van het schooljaar goede resultaten heeft voor de kernvakken, is overgaan naar klas 2 samen met zijn klasgenoten gewoon mogelijk.

Ondersteuning op diverse vlakken

Om de kernvakken zo goed mogelijk bij te houden, zijn voor Nelis diverse ondersteuningsmogelijkheden ingezet. Zo is KPN KlasseContact aangevraagd, zodat Nelis thuis of in het ziekenhuis lessen via een webcam kan volgen als hij niet in staat is naar school te gaan.

Het lukt Nelis goed om de vakken Engels en Nederlands zelfstandig bij te houden. Hij heeft daar al die tijd nauwelijks achterstand bij opgelopen. Bij wiskunde was dat lastiger. Hij liep twee toetsen achter en had moeite met de leerstof. Daardoor lukte het hem niet de achterstand zelfstandig weg te werken. Daarom krijgt Nelis van mij voorlopig didactische ondersteuning aan huis voor het vak wiskunde. Het voordeel van deze lessen is dat het één op één is, waardoor we in korte tijd veel leerstof kunnen bespreken. Toen Nelis een paar dagen in een regionaal ziekenhuis werd opgenomen wegens griep en koorts, gaf ik de wiskundeles in het ziekenhuis. Ook in het PMC krijgt Nelis didactische ondersteuning voor wiskunde en eventueel de andere vakken. Als regioconsulenten hebben we korte communicatielijnen en goed contact met de consultenten in het PMC. Dat is heel prettig voor de onderlinge samenwerking, maar vooral voor leerlingen als Nelis.

Naast het bieden van didactische ondersteuning nemen wij als consulenten ook toetsen af. Hierover had ik contact met de wiskundedocent, die mij de toetsen per mail toestuurde. De eerste toets die ik thuis afnam bij Nelis leverde hem een 6,5 op. Een mooi cijfer, zeker gezien het gemiddelde van de klas, dat een 5,8 was. Kort daarna haalde Nelis ook de tweede toets in, nadat we twee lessen hadden besteed aan het opfrissen en herhalen van de leerstof, omdat die een beetje was weggezakt. Ook deze toets heeft Nelis heel goed gemaakt. Voortreffelijk zelfs, zijn cijfer is maar liefst een 9,4. Wat een topper is Nelis toch!

Vlak voor de kerstvakantie maakte Nelis de toets van hoofdstuk 3 gewoon op school, samen met de rest van de klas. Dat betekent dat Nelis voor de kernvakken nu volledig bij is. Natuurlijk blijven we Nelis volgen en ondersteunen we hem waar nodig. Maar na die valse start is hij voorlopig weer volop in de race voor school.