Onderwijs op afstand de normaalste zaak van de wereld, voor zieke leerlingen

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs 1. Leerling, 2. Familie

Afgelopen weken waren ingrijpend voor Nederland. De overheid riep ons op om zoveel als mogelijk binnen te blijven. En dus sloten scholen hun deuren, iets wat voor zowel leerlingen als hun docenten grote impact had en heeft. Onderwijs op afstand is ineens aan de orde van de dag, voor de meeste leerlingen en docenten wennen. Voor chronisch of langdurig zieke leerlingen is het echter de normaalste zaak van de wereld: les krijgen op afstand. Onze consulenten helpen deze zieke leerlingen structureel met aangepaste lessen en lesmethoden, en dat is in de weken dat het coronavirus Nederland in zijn greep houdt niet anders. We nemen een kijkje in de levens van Julia en Lucas.

Julia is een eindexamenleerling die al een aantal maanden ziek thuis is. De zeventien nog in te halen schoolexamens zorgen voor stress, zo vlak voor de start van de centrale examens. En toen kwam daar ook nog het coronavirus om de hoek, waardoor de centrale examens komen te vervallen. Aan de ene kant een opluchting voor Julia, want de examens zijn door haar ziekte en dyslexie extra zwaar voor haar. Aan de andere kant zijn de schoolexamens nu extra belangrijk, en daar heeft ze er een behoorlijk aantal nog niet van gemaakt. Onze consulent Marlian besloot – de dag nadat bekend werd dat de scholen gingen sluiten – naar de school van Julia te gaan om afspraken te maken. Marlian: “Na een goed overleg met de school kreeg ik extra mandaat om voor Julia aanpassingen te doen aan de schoolexamens. Ik ga nu na wat er precies nodig en mogelijk is om een vak af te kunnen ronden en de achterstand in te halen. Op basis van de belastbaarheid van Julia en wat volgens de regelgeving is toegestaan maak ik een selectie van de stof die noodzakelijk is om te kennen, zodat de hoeveelheid behapbaar blijft.”

Marlian, maar ook collega Janneke geven de lessen nu digitaal. Bijvoorbeeld via Teams. Ook toetsen worden op afstand afgenomen, de consulenten mogen vanwege besmettingsgevaar immers niet naar de leerlingen toe. Die regel geldt altijd, maar nu zijn de consulenten extra alert. Janneke geeft Lucas – een brugklasleerling – wiskundeles. Samen werken ze de opgelopen achterstand weg. De overige lessen volgt Lucas, dankzij het coronavirus, nu samen met de rest van de klas. Janneke: “Lucas stelt mij vragen via de webcam of via Whatsapp. Via een whiteboard schets ik de formules, diagrammen en figuren, die Lucas vervolgens via de webcam kan zien. Wanneer je naast iemand zit, heb je soms net wat sneller in de gaten waar de onduidelijkheid precies zit. Nu dat niet gaat, is deze online manier van lesgeven een heel goed alternatief.” Op dezelfde manier nam Janneke een toets af bij Lucas. “Vlak van te voren stuurde ik de toets naar zijn moeder, die de toets uitprintte. Via de webcam observeerde ik Lucas, en naderhand ontving ik zijn antwoorden via mail. De wiskundedocent op de school van Lucas stemde in met deze werkwijze.”

Dat alle leerlingen op dit moment onderwijs op afstand krijgen, is voor de zieke leerlingen best prettig. Marlian: “Ze doen nu mee met de rest van de klas, krijgen dezelfde stof op dezelfde manier en hetzelfde moment aangereikt. Dat maakt dat deze zieke leerlingen ineens weer volop betrokken zijn bij de klas.” Julia zelf ziet er de voordelen wel van in, ze heeft immers een voorsprong als het gaat om ervaring met onderwijs op afstand (o.a. via KlasseContact) en thuis leren. Klasgenoten vragen haar nu zelfs om advies.

Ook ouders zijn positief. Janneke: “Ze zijn blij en dankbaar dat we als consulenten naar manieren zoeken om toch les te geven, opgelopen achterstanden weg te werken en toetsen af te nemen. Dat het meer tijd kost en soms ook inspanning van ouders vraagt, neemt iedereen voor lief.” En Julia en Lucas? Die volgen met plezier de lessen, zowel die van hun eigen school als die van de consulenten. Marlian en Janneke hebben op hun beurt alle vertrouwen in goede toetsresultaten van deze twee.