Onze missie voor 2023: meer langdurig en chronisch zieke leerlingen bereiken

Anja Niemeijer3. Leerkracht/docent

Met een brede ervaring als manager in ziekenhuizen en adviseur voor zorg en onderwijs, startte Arianne van Beijnum in september 2022 als directeur van ons Expertisecentrum. Na vijf maanden concludeert Arianne dat de eerder opgedane kennis en ervaring van grote waarde is voor haar nieuwe rol. Nu ze ingewerkt is, staat ze te popelen om er samen met de consulenten onderwijsondersteuning voor te zorgen dat nog meer langdurig of chronisch zieke leerlingen met een hulpvraag onderwijsondersteuning krijgen.

Belang van onderwijs

Ieder kind heeft recht op onderwijs, ook als het ziek is. Het geeft structuur, ontspanning en afleiding van de ziekte en alle zorg die daarbij hoort. Belangrijker nog is dat onderwijs zorgt dat een kind zich kan blijven ontwikkelen, niet te ver achterraakt op klasgenoten en een toekomstperspectief heeft.

Specialistische kennis in huis

“De consulenten binnen ons Expertisecentrum zijn zeer gedreven en professioneel,” stelt Arianne. “Allemaal hebben ze een grote kennis van zowel de zorg als het onderwijs en wat een ziekte specifiek voor het onderwijs betekent. Zaken als belastbaarheid, concentratie, afleiding, het missen van klasgenootjes en een beperkt energieniveau hebben allemaal invloed op wat een zieke leerling aankan.”

De consulenten geven zowel binnen het Erasmus MS-Sophia als in de regio advies en voorlichting aan leerlingen en hun ouders of docenten. Ook bemiddelen ze tussen ouders, de school en/of het samenwerkingsverband. De consulenten nemen bij ingewikkelde situaties een coördinerende rol op zich: als meerdere partijen betrokken zijn of moeten worden. Ze werken dan nauw samen, bijvoorbeeld met consulenten in andere ziekenhuizen, zoals het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologische zorg. Kinderen in het Erasmus MC-Sophia krijgen les aan het bed of in het speciaal ingerichte klaslokaal, soms krijgen zieke leerlingen thuis les.

We hebben een missie

“Ongeveer een kwart van de kinderen in Nederland heeft een chronische aandoening, onderzocht het Verwey-Jonker Instituut in 2019,” deelt Arianne. “Het gaat niet altijd om aandoeningen waarbij les op school niet mogelijk is, toch schrok ik van het aantal. Want als zoveel kinderen chronisch ziek zijn, bereiken we als Expertisecentrum dan wel alle zieke leerlingen die hulp nodig hebben met onderwijs?” Daarmee raakt Arianne direct de belangrijkste uitdaging voor de komende jaren.

“Als Expertisecentrum Ziek en Onderwijs is het onze missie om ervoor te zorgen dat binnen de regio Rotterdam ieder langdurig of chronisch ziek kind de benodigde onderwijsondersteuning krijgt. Het mag niet zo zijn dat zieke leerlingen thuis zitten of weinig naar school gaan omdat er geen passend onderwijs is,” stelt Arianne. “In de praktijk blijkt dit nogal eens voor te komen, al is niet bekend hoe vaak dit het geval is. Hier willen we in de toekomst meer invloed op uitoefenen.”

Door alle zieke leerlingen die we in het verleden hielpen, zijn veel scholen in onze regio al bekend met onze diensten. Arianne: “Uit gesprekken die ik afgelopen maanden voerde, blijkt echter dat er nog veel scholen zijn waar nog geen contact mee is. We vinden het belangrijk dat leerkrachten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, ouders en andere betrokkenen bij een zieke leerling bekend raken met het effect van een ziekte op het volgen van onderwijs en hoe wij kunnen helpen.” Arianne vervolgt: “Er gaat al heel veel goed, maar wat kan er nog beter? De regio is groot, er zijn personele wisselingen. Dat maakt het extra uitdagend.”

Gezamenlijke aanpak

“We willen meer samen optrekken met de samenwerkingsverbanden, hun schoolbesturen en de scholen zelf. We beginnen hiermee in de stad Rotterdam,” vertelt Arianne. “Met elkaar gaan we onderzoeken waar behoefte aan is, hoe we hier gezamenlijk mee aan de slag kunnen en de bekendheid van onze diensten kunnen vergroten. Onze diensten en die van de samenwerkingsverbanden vullen elkaar aan. De kracht van samen optrekken zit in het verdelen van de overlappende werkzaamheden en elkaars kennis en ervaring aanvullen.”

Binnen het Erasmus MC-Sophia zijn de consulenten een belangrijk onderdeel van diverse multidisciplinaire teams rond zieke kinderen. Ook binnen de poliklinische zorg zijn de consulenten betrokken, bijvoorbeeld voor kinderen met taaislijmziekte of darmaandoeningen. “Dit jaar brengen we onze meerwaarde extra onder de aandacht binnen de poliklinieken en de dagbehandeling. Daarnaast is (meer) kennis van ons werk binnen andere ziekenhuizen in de regio van groot belang, dus ook daar gaan we mee aan de slag,” legt Arianne uit.

“Naast het bereiken van nieuwe doelgroepen onderhouden we vanzelfsprekend alle bestaande relaties en ondersteunen we de ruim 550 zieke leerlingen per jaar die ons al weten te vinden.” Arianne benadrukt dat voor deze hele aanpak geldt dat periodiek evalueren, bijsturen en de kracht van herhaling essentieel is.

Drijfveer

In de plannen van de samenwerkingsverbanden en de gesprekken die Arianne voerde met betrokkenen wordt duidelijk dat de aandacht voornamelijk gaat naar kinderen met gedragsproblemen. “Het valt me op dat er veel minder aan lichamelijk zieke leerlingen wordt gedacht. Ik ben enorm blij dat een aantal samenwerkingsverbanden al heeft toegezegd hun plannen uit te breiden met een aanpak voor langdurig of chronisch zieke leerlingen,” deelt Arianne.

“De (h)erkenning en de wil om onze dienstverlening voor deze specifieke doelgroep samen te optimaliseren, daar haal ik veel energie uit. Ieder langdurig of chronisch ziek kind dat we via deze ondersteuning bieden, dat hiermee niet tussen wal en schip valt, is mijn drijfveer. De gedrevenheid en het enthousiasme wordt zeker ook gevoed en versterkt door het geweldige team van consulenten binnen ons Expertisecentrum!”

Denk mee!

Wil je meedenken hoe we met elkaar meer zieke leerlingen onderwijsondersteuning kunnen bieden? Laat het ons dan weten!