Privacy

Stichting Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam verwerkt persoonsgegevens van de leerlingen die bij ons aangemeld worden. Stichting Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind.
In de Privacyverklaring leggen wij u uit wat het verwerken van persoonsgegevens precies inhoudt, welke persoonsgegevens wij verwerken en met welke doeleinden. U kunt hier ook lezen welke rechten u heeft en bij wie u terecht kunt met vragen over uw privacy.

Stichting Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam vindt een goede omgang met alle persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Meer hierover kunt u lezen in het door ons opgestelde Privacyreglement.