Wordt uw leerling behandeld in het Erasmus MC-Sophia?


Is uw leerling opgenomen of onder behandeling in het Erasmus MC-Sophia? Dan krijgt hij of zij begeleiding van onze consulenten in de zogenaamde binnendienst. Alle andere leerlingen worden begeleid door onze consulenten in de regio.

Educatieve voorziening

Zoals elk academisch ziekenhuis heeft het Erasmus MC-Sophia een educatieve voorziening (EV). Deze voorziening verzorgt onderwijs aan leerlingen die langere tijd in het ziekenhuis zijn opgenomen. De consulenten verzorgen onderwijs in een lokaal of aan bed. Na ontslag uit het ziekenhuis blijven onze consulenten betrokken bij deze leerling tot het moment dat de problemen, als gevolg van hun ziekte, geen rol meer spelen.

Er zijn ook veel leerlingen die maar kort in het ziekenhuis verblijven of alleen via de polikliniek behandeld worden. Ook zij ondervinden mogelijk problemen in hun functioneren op school. Ook voor deze leerlingen zijn wij inzetbaar.

Afstemming onderwijs en ziekte

Eén van onze consulenten bekijkt samen met u de mogelijkheden voor een zieke leerling  om onderwijs te volgen in het ziekenhuis of op school. Dit gebeurt in overleg met bijvoorbeeld de artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis. In het plan voor de leerling neemt de consulent de adviezen mee van artsen, psychologen, verpleging en pedagogische zorg.

Contact met school

Zodra de ouders toestemming geven, neemt onze consulent contact op met u als school. Omdat onze consulenten kennis en inzicht hebben van het ziektebeeld van uw leerling, kunnen zij in nauw overleg met met u een plan maken om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden.

Zelf contact met ons opnemen

Niet alle leerlingen, die in het Erasmus MC-Sophia opgenomen of behandeld worden, komen automatisch in contact met onze consulenten. Wij nodigen u dus van harte uit contact met ons op te nemen, zodat we met elkaar zeker weten dat onderwijs geborgd is. Dan kan telefonisch via 010–7036955 of via e-mail.