Samenwerken met de Kinderadviesraad

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs 1. Leerling, 2. Familie, 5. (para)Medici

De Kinderadviesraad spreekt namens alle kinderen die behandeld worden in het Erasmus MC-Sophia, en ook namens hun broers, zussen, vrienden en vriendinnen. Kinderen krijgen door de Kinderadviesraad een stem die gehoord wordt door het bestuur en alle medewerkers van het ziekenhuis. Tijd voor ons als consulenten om met deze kinderen in gesprek te gaan!

(ex)Patiënten denken mee

In de Kinderadviesraad denken kinderen samen met de medewerkers van het ziekenhuis na over onderwerpen die zij belangrijk vinden. De Kinderadviesraad bestaat uit door (ex)patiënten en hun broers, zussen en vrienden. Deze kinderen komen regelmatig in het ziekenhuis en weten hierdoor heel goed hoe het in het ziekenhuis is. Zij kunnen vertellen wat ze hebben meegemaakt en wat hun ideeën zijn om het verblijf leuker te maken.

De leden van de Kinderadviesraad komen ongeveer vijf keer per jaar samen om te vergaderen over de onderwerpen waarvan ze denken dat het beter of leuker kan in het ziekenhuis. Het gaat dan bijvoorbeeld over:

  • Het eten in het ziekenhuis
  • Contact met artsen en verpleegkundigen
  • De inrichting van het ziekenhuis

Inspelen op wensen van de kinderen

Monique en Murielle, consulenten bij het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs, spraken onlangs met de Kinderadviesraad: een positieve ervaring. Want wie anders dan deze kinderen, (ex)patiënten, kunnen ons beter voorzien van tips en tops? Murielle: “Door in gesprek te gaan hopen wij als consulenten nog meer te kunnen inspelen op de wensen van de kinderen.”
Er vond een online gesprek plaats, waarin de kinderen prachtige ideeën inbrachten en goede vragen stelden. Zo kwamen zij bijvoorbeeld met het idee om het leslokaal van het Expertisecentrum een naam te geven. De school waar de kinderen het onderwijs volgen wanneer zij niet opgenomen zijn heeft tenslotte ook een naam. Een naam zorgt er volgens de kinderen ook voor dat wij meer bekend worden.

Nog meer ideeën

De kinderen van de Kinderadviesraad werken graag mee aan een filmpje voor op onze website. Hierin kunnen zij vertellen over wat de school in het ziekenhuis kan betekenen voor chronisch of langdurig zieke leerlingen. Door corona is de uitvoering van dit idee uitgesteld, maar wat in het vat zit….

Onderwijs belangrijk voor zieke leerlingen

De kinderen gaven aan dat zij het belangrijk vinden om te kunnen werken aan hun eigen schoolwerk. Hierdoor raken zij minder of niet achter op hun klasgenoten. Daarnaast gaven zij aan onderwijs leuk te vinden, en dat het zorgt voor afleiding. Monique: “Als consulenten hebben we genoten van het enthousiasme, de kracht en positiviteit tijdens het gesprek!”