Verpleegkundigen en consulent werken samen

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs 1. Leerling, 2. Familie

Daniëlle en Patricia zijn de senior-verpleegkundigen van de afdeling 1 Zuid in het Sophia kinderziekenhuis. Als senior-verpleegkundigen zijn zij o.a. verantwoordelijk voor het werkrooster van de verpleegkundigen op de afdeling. Daarnaast coachen en begeleiden zij hun collega’s. Ook verdiepen zij zich in de ontwikkelingen binnen het vakgebied en delen deze kennis met hun team.

Als consulent onderwijs zieke leerlingen heb ik twee of drie keer per week ‘s-ochtends overleg met Daniëlle of Patricia. Op de overige dagen gaat één van mijn collega’s langs.
Waar bestaat onze samenwerking uit? Daniëlle vertelt: “In de ochtend bekijken wij welke opgenomen kinderen er, volgens ons, voor onderwijsondersteuning in aanmerking komen. Deze kinderen, in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar, bespreken we vervolgens met de consulent.” Patricia: “We vullen elkaar goed aan, elk vanuit onze eigen professionele achtergrond. Wanneer een kind nog te ziek is zetten we hem of haar in de wacht. Later in de week kunnen we dan aangeven dat er kennisgemaakt kan worden.”

Daniëlle: “We bespreken soms ook kinderen die maar enkele dagen zijn opgenomen. Dit zijn kinderen waarvan wij denken dat zij, hun ouders of school op een later moment geholpen kunnen worden. Er wordt niet altijd les gegeven, soms is het bijvoorbeeld voldoende om informatie te verstrekken.” Patricia vult aan: “De kinderen die door een eerdere opname al bekend zijn bij de Educatieve Voorziening ontvangen bij een volgende opname ook ondersteuning. Wanneer het om een korte opname gaat, gaan de consulenten in ieder geval even langs om de stand van zaken te bespreken.”

De samenwerking met de consulenten vinden Daniëlle en Patricia prettig. “Het onderwijs geeft de kinderen voldoening, afleiding en de overgang naar school wordt hiermee vergemakkelijkt. We weten elkaar te vinden en hopen nog lang te mogen samenwerken!”