Kennis op peil houden over SOLK

“Waarom was je gisteren nu weer niet op school? Je hebt je proefwerk alweer gemist.”

Annemieke 2. Familie, 3. Leerkracht/docent, 4. Samenwerkingsverband

Een voorbeeld van een uitspraak van medeleerlingen – maar ook van docenten – die een leerling met SOLK vaak te horen krijgt wanneer hij of zij op school door de gang loopt of in de klas zit. Een dergelijke uitspraak komt vaak hard binnen. Want kinderen met SOLK wíllen wel naar school, maar er zijn vaak van die dagen dat het écht niet lukt. Als consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen adviseren wij met enige regelmaat leerlingen met SOLK, hun ouders of hun docent(en). Voor het juiste advies is het op peil houden van onze kennis belangrijk. En dus bezochten enkele consulenten recent het SOLK-congres in Utrecht.

SOLK?

Kinderen met SOLK hebben met regelmaat langdurige Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten, zoals buikpijn, duizeligheid en vermoeidheid. Vaak geven deze kinderen ook aan last te hebben van concentratie- en slaapproblemen. Bij uitgebreid lichamelijk onderzoek door een arts wordt er geen ziekte als oorzaak voor deze klachten gevonden. Maar de pijnklachten zijn er wel degelijk en kunnen het dagelijkse leven behoorlijk beïnvloeden: te vermoeid om mee te gaan voetballen en om met vrienden op stap te gaan. Steeds weer buikpijn die maakt dat de weg naar school wel erg lang duurt. Zich niet kunnen concentreren tijdens een proefwerk, met een laag cijfer als gevolg.

Nieuwe invalshoeken

Op het SOLK-congres werden de nieuwste invalshoeken voor SOLK-klachten belicht. Uit onderzoek blijkt dat er flink wat factoren zijn die de pijnklachten kunnen beïnvloeden. Het is dus van belang om deze, waar mogelijk, eventueel met een moderne app, in kaart te brengen. Op deze manier kan er gekeken worden welke factoren het lichaam “overbelasten” en wordt er een beter inzicht verkregen in wat het lichaam wél en wat het lichaam niet kan. Zo kan de leerling in kwestie zelf weer langzaam de regie oppakken. Van belang is dat er vanuit de omgeving van de leerling, met name vanuit de school, ruimte en aandacht is voor de klachten. Een goede onderlinge communicatie en voorál empathie is onontbeerlijk. Want deze leerlingen willen, ondanks dat ze niet altijd op school zijn, gehoord én gezien worden en het liefst… gewoon meedoen!