Onderwijs tijdens en na de behandeling van een kind met kanker

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs 1. Leerling, 2. Familie, 3. Leerkracht/docent, 4. Samenwerkingsverband, 5. (para)Medici, Doelgroep

Mijn leerling heeft kanker, wat nu? Deze vraag houdt scholen, leraren en andere onderwijsprofessionals bezig als een kind op school de diagnose kanker krijgt. Op zaterdag 11 juni organiseert Vereniging Kinderkanker Nederland een symposium over onderwijs tijdens en na de behandeling van een kind met kanker. Doel: beleid en praktijk dichter bij elkaar brengen.

Tijdens het symposium zal ingegaan worden op de mogelijkheden en de beleving van de onderwijskundige begeleiding als je onder behandeling bent bij het Prinses Máxima Centrum. Vervolgens gaan de deelnemers uiteen in drie verschillende groepen.

Ouders, onderwijsprofessionals en mensen die te maken hebben met Niet Aangeboren Hersenletsel gaan onder leiding in gesprek over hun ervaringen in de praktijk en mogelijkheden voor verbetering en samenwerking. De belangrijkste conclusies en tips worden ter afsluiting plenair met behulp van korte pitches gepresenteerd.

Scholen, andere onderwijsprofessionals en (ouders van) kinderen in en na behandeling zijn van harte welkom om zich aan te melden👇
https://lnkd.in/exGMESbM