Themabijeenkomst van KOERS VO

Anja Niemeijer1. Leerling, 2. Familie, 3. Leerkracht/docent, 4. Samenwerkingsverband, 5. (para)Medici, Doelgroep, Uncategorized

Enkele keren per jaar organiseert KOERS VO, het samenwerkingsverband voor middelbare scholen in de regio (groot) Rotterdam, themabijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen. Tijdens deze bijeenkomsten hebben ondersteuningscoördinatoren en begeleiders passend onderwijs de mogelijkheid zich verder te verdiepen in deze onderwerpen en om collega’s uit de regio te ontmoeten en met elkaar kennis uit te wisselen. Op 9 april vond er weer een bijeenkomst plaats waarbij de consulenten Janneke en Annemieke van het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs samen met 2 collega’s van de Expertisepool van KOERS VO het thema “Zieke leerlingen” voor hun rekening namen. Ze vertelden hoe de consulenten van zowel het Expertisecentrum als van KOERS VO kunnen helpen wanneer er sprake is van een langdurig zieke leerling op school. Ook legden ze uit op welke manier leerlingen aangemeld kunnen worden voor hulp.

De aanmeldroute ziet er als volgt uit:

Gewenste route van aanmelding

De deelnemers kregen daarnaast de gelegenheid om cases in te brengen. Hierdoor werd inzichtelijk gemaakt wat de consulenten kunnen betekenen.

Een opmerkelijk punt dat duidelijk werd, is dat er op middelbare scholen soms minder aandacht is voor zieke leerlingen ten opzichte van leerlingen met gedragsproblemen. Kinderen met gedragsproblemen zijn immers vaak nadrukkelijk aanwezig in de klas, waardoor snel hulp wordt gezocht. Zieke leerlingen daarentegen kunnen op school ongewild enigszins uit beeld raken wanneer ouders zelf niet aan de bel trekken. Hierdoor duurt het soms langer voordat er hulp wordt ingeschakeld.

Hopelijk heeft deze bijeenkomst eraan bijgedragen dat steeds meer leraren en ondersteuningscoördinatoren de weg weten te vinden naar organisaties die ze kunnen helpen bij zorgen rondom langdurig zieke leerlingen op hun school.

Op deze manier krijgen ook deze leerlingen het onderwijs dat zij verdienen!