Uit het leven gegrepen: Casper

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs 1. Leerling, 2. Familie

Medio maart 2019 werd ik door één van de psychologen binnen het Erasmus MC benaderd in verband met Casper, een jongen van 15 jaar. Vanwege een hartritmestoornis kreeg Casper eind 2018 een pacemaker. Reeds vóór de plaatsing hiervan was bij Casper sprake van frequent schoolverzuim en ook na de ingreep zette het verzuim zich voort. De psycholoog maakte zich hierover zorgen en richtte zich tot het Expertisecentrum met het verzoek om te kijken of wij Casper allicht konden helpen. Om een duidelijker beeld te krijgen van de oorzaak van het verzuim, maakte ik een afspraak voor een gesprek met Casper en zijn ouders.

Oorzaak verzuim

Casper zit in het 3e leerjaar van het VMBO-tl. Tijdens het gesprek met Casper en zijn ouders kwam naar voren dat hij wegens niet goed te duiden misselijkheidsklachten heel regelmatig niet in staat is om naar school te gaan. Samenhangend met het veelvuldig afwezig zijn was er voor een aantal schoolvakken danige achterstand ontstaan. Ik proefde bij Casper en z’n ouders een stukje radeloosheid. Hoe nu verder als je door de bomen het bos niet meer ziet?

Doubleren of…………

Gewapend met alle verkregen informatie van Casper en z’n ouders, nam ik contact op met de mentor van Casper voor een overleg met zowel de ouders, Casper, de mentor als mijzelf. In het overleg, eind maart dit jaar, kwam naar voren dat de achterstand bij een aantal vakken dusdanig is dat deze, met zicht op het einde van het schooljaar, eigenlijk niet meer weg te werken is.

Casper heeft een moeilijke tijd achter de rug en hij kampt met lichamelijke klachten die het hem regelmatig bemoeilijken de gang naar school te maken. Dit in overweging nemend adviseerde ik de mentor om Casper het derde leerjaar verspreid over twee jaar te laten volgen. Daarnaast heb ik gevraagd of Casper voor de niet-gekozen profielvakken dispensatie kon krijgen. Met dit voorstel ging de mentor van Casper in overleg met de examensecretaris, de directeur en het zorgteam van de school.

Uitkomst

Het eindoordeel van de school heeft even op zich laten wachten, maar het resultaat mag er zijn. Casper rondde het cursusjaar 2018-2019 met vier profielvakken af, waarbij de niet-gekozen vakken kwamen te vervallen. Dit schooljaar – 2019-2020 – volgt Casper de overige profielvakken om ze eind van het schooljaar af te ronden. Tegelijkertijd volgt hij dit schooljaar nog wel de lessen van de reeds vorig jaar afgeronde vakken om de opgedane kennis up-to-date te houden. De toetsen voor deze vakken hoeft Casper dan vanzelfsprekend niet meer te maken.

Eind goed, al goed

Casper en z’n ouders waren erg blij met het definitieve voorstel. Bij iedereen was de opluchting voelbaar. Deze aanpak stelt Casper in de gelegenheid het nieuwe schooljaar met nieuw verkregen vertrouwen tegemoet te zien. Maar vooral ook heeft hij nu meer ruimte om, zowel geestelijk als lichamelijk, verder te herstellen.