Vraag: “Een leerling is langere tijd afwezig, wat kunnen wij doen als school?”

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs 3. Leerkracht/docent

Als Expertisecentrum Ziek en Onderwijs krijgen we regelmatig vragen van docenten, ouders of van de leerlingen zelf. Een vraag die we regelmatig krijgen, gaat over langdurige afwezigheid van een leerling, bijvoorbeeld door een ernstig ongeluk of langdurige opname in het ziekenhuis. Trix, consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen, licht enkele mogelijkheden toe.

“Een leerling van onze school heeft een ernstig ongeluk gehad en blijft langdurig onder behandeling. Wat kunnen wij als school doen om deze leerling de zorg te bieden die deze leerling nodig heeft?”

Trix: “Als consulenten denken we graag mee. Onze dienstverlening is laagdrempelig, gratis en direct inzetbaar in een kort traject. We adviseren jou, als docent, intern begeleider of zorgcoördinator hoe je het onderwijs in de ziekenhuisperiode vorm kunt geven voor deze leerling. Ook denken we met je mee over de mogelijkheden om onderwijs te volgen in het vervolgtraject, bijvoorbeeld als blijkt dat deze leerling langdurig moet revalideren. Een individueel zorgarrangement zou dan bijvoorbeeld interessant kunnen zijn. Ook KlasseContact – onderwijs op afstand via een webcam – behoort tot de mogelijkheden. En wist je dat toetsen of examens op diverse manieren en locaties afgenomen kunnen worden?

“Een leerling van onze school is voor langere tijd opgenomen in het ziekenhuis. Hoe kan het onderwijs zo veel mogelijk doorgang vinden?”

Er zijn meerdere opties als het gaat over opgenomen leerlingen. Zo kan een leerling opgenomen zijn in een universitair medisch centrum (UMC), zoals het Erasmus MC-Sophia. Maar een leerling kan ook opgenomen zijn in een ziekenhuis in de regio. “Als een leerling is opgenomen in een UMC, komen we als consulenten al snel in beeld. Wij, werkend bij de Educatieve Voorziening van het Erasmus MC-Sophia, worden geïnformeerd door de afdelingen in het ziekenhuis,” vertelt Trix. “Als we van de ouders toestemming krijgen, nemen we contact op met jou als docent. We kunnen tijdens de opnameperiode het onderwijs tijdelijk overnemen door les te geven in het ziekenhuis. Dat neemt overigens niet weg dat je als ‘thuisschool’ verantwoordelijk blijft vanuit de onderwijsplicht,” vervolgt Trix.

“Als een leerling in een ziekenhuis in de regio is opgenomen, verloopt het proces net iets anders. Als school, maar ook als ouder, kun je dan contact met ons opnemen. We hebben binnen het Expertisecentrum ook collega’s die hulp bieden aan leerlingen die buiten het Erasmus MC-Sophia worden behandeld,” licht Trix toe. “Het maakt voor onze hulp niet uit in welk ziekenhuis de leerling behandeld wordt, wij helpen graag, in het belang van de leerling!”