Samenwerking met alle stakeholders

‘Waarom moeilijk doen, als het samen kan’ – Loesje

Monique Höweler1. Leerling, 2. Familie, 3. Leerkracht/docent, 4. Samenwerkingsverband, 5. (para)Medici

Zonder nauwe samenwerking met onder andere medisch personeel, scholen, samenwerkingsverbanden en onderwijsbegeleidingsdiensten, kunnen wij ons werk als onderwijsconsulent niet optimaal doen. Hoe belangrijk een goede samenwerking is, blijkt wel uit het verhaal van Isllicia.

Isllicia

Isllicia is een elfjarig meisje, komt van Sint Maarten en is Engelstalig. Ze heeft een hartprobleem waardoor ze een harttransplantatie nodig heeft. Aangezien dit niet mogelijk is op Sint Maarten, kwam ze hiervoor in december naar het Erasmus MC-Sophia. Gezien de medische zorg die Isllicia nu en de rest van haar leven nodig zal hebben, besloten de ouders definitief in Nederland te blijven. Isllicia is hier opgenomen op de Intensive Care en staat op de wachtlijst voor een donorhart. Wanneer zij aan de beurt is voor een harttransplantatie, is helaas niet te voorspellen.

Kennismaking

Toen Isllicia in het Sophia werd opgenomen op de IC, informeerde de pedagogische zorg ons als consulenten van het Expertisecentrum. Na kennismaking met Isllicia en haar moeder, startten mijn collega Murielle en ik met onderwijsondersteuning aan bed. Nadat Isllicia en haar moeder hier een beetje ‘geland’ waren, heb ik met hen besproken dat Isllicia aangemeld zou kunnen worden op een Nederlandse basisschool. Ze zou dan via KlasseContact vanuit het ziekenhuis lessen kunnen volgen. Ze reageerden direct positief!

Passend Primair Onderwijs

Om een passende school te vinden voor Isllicia nam ik contact op met Corine van Ipenburg, onze contactpersoon bij PPO, Passend Primair Onderwijs. Corine is specialist onderwijsondersteuning zieke leerlingen bij dit samenwerkingsverband van Rotterdam. Ze heeft intern geïnformeerd en hieruit kwam de Emmausschool in Rotterdam. Deze school is in de buurt van het ziekenhuis en heeft een schakelklas. Een schakelklas is een klas op een reguliere school, speciaal voor kinderen die kort in Nederland zijn en de taal nog niet voldoende beheersen voor een gewone klas.
De schoolcontactpersoon van PPO die aan de Emmausschool verbonden is, Marjolein Naaktgeboren, heeft met de intern begeleider besproken of Isllicia op deze school aangemeld zou kunnen worden.

De Emmausschool

De Emmausschool reageerde direct enthousiast en heeft Isllicia met open armen ontvangen. Na een gesprek op school met moeder, intern begeleider Corrie Zwaaneveld, Marjolein Naaktgeboren en mijzelf besloten de ouders om Isllicia in te schrijven. Direct daarna heb ik KlasseContact voor Isllicia aangevraagd.

Onderwijs

Op dit moment volgt Isllicia via KlasseContact vijf keer per week 45 minuten Nederlandse les van leerkrachten Stieneke Meertens en Henk-Jan Verkade op de Emmausschool. Daarnaast krijgt ze van Murielle en mij vier keer per week onderwijsondersteuning in het ziekenhuis. Isllicia werkt ook nog zelfstandig aan haar schoolwerk. We zijn nu in overleg met de leerkrachten of Isllicia eventueel nog meer lessen, zoals rekenen, op de Emmausschool via KlasseContact kan volgen.

Bewondering

Ik heb ontzettend veel bewondering voor de inzet van Isllicia, maar zeker ook voor de leerkrachten die direct bereid waren zich in te zetten voor deze toch wel speciale leerling. Dankzij de fijne samenwerking met PPO en de Emmausschool kan Isllicia, ondanks haar langdurige verblijf in het ziekenhuis, toch onderwijs volgen.