Wat doen wij?

Wat doen wij?

Ieder kind en elke situatie is uniek. Dat vraagt om maatwerk. Afhankelijk van de situatie van uw kind en de mogelijkheden van de school bieden wij verschillende diensten aan.

Onderwijs

Onze consulenten verzorgen onderwijs in het ziekenhuis, wanneer uw kind langere tijd in het ziekenhuis verblijft. In bepaalde gevallen verzorgen wij ook onderwijs aan huis. Daarmee ontlasten we de school, terwijl het onderwijs toch doorloopt.


“We vinden het heel belangrijk dat het kind toekomstgericht bezig blijft.”

Adviseren en voorlichten

De consulenten van ons Expertisecentrum informeren u als docent of intern begeleider van de school of als ouders over de gevolgen die de ziekte – en soms ook de behandeling – kan hebben op het onderwijs. We denken mee en laten zien wat de mogelijkheden zijn om toch onderwijs te blijven volgen.

Onze consulenten maken onderdeel uit van de behandelteams in het ziekenhuis en zijn daardoor goed op de hoogte van de situatie van uw kind. Daarnaast hebben we veel kennis over diverse ziektebeelden, waardoor we doelgericht adviseren.

Ondersteunen en bemiddelen

In overleg met ouders, het (medische) behandelteam, de school en uw kind stellen we een plan van aanpak op en mobiliseren we de juiste mensen, waarbij de balans gezocht wordt tussen wat wenselijk is en wat praktisch uitvoerbaar is. Hierbij gaan we zoveel mogelijk uit van de mogelijkheden van de leerling in kwestie. Ook zorgen wij voor praktische hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld de digitale tool KlasseContact. Onze ondersteuning is erop gericht om de leerling in zijn schooltijd zoveel mogelijk leerling te laten zijn en zo min mogelijk patiënt.


“Super fijn dat mijn leerling nu ook in het ziekenhuis les krijgt.”
– Lonneke, leerkracht


Samenwerken

Vaak zijn er bij de begeleiding van een ziek kind nog meer partijen betrokken, zoals bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Wij zoeken zoveel mogelijk de samenwerking op, zodat we elkaar kunnen versterken en met zijn allen uw kind de best mogelijke begeleiding kunnen bieden.

Veelgestelde vragen

Onze consulenten beschikken over kennis van veel ziektebeelden en hebben ruime ervaring met de begeleiding van zieke leerlingen. Zij weten wat de ziekte en de behandeling voor invloed kunnen hebben op het onderwijs en kunnen hier algemene informatie over geven. Voor specifieke informatie over een kind moet eerst toestemming zijn gegeven door de ouders.

Verder denken onze consulenten met u mee hoe we samen de gevolgen voor het onderwijs zo veel mogelijk kunnen beperken.