Wat een geluksmoment!

Expertisecentrum Ziek en Onderwijs1. Leerling, 2. Familie, 3. Leerkracht/docent, 4. Samenwerkingsverband, Doelgroep

“KlasseContact laat kinderen meedoen in de klas. Sociaal contact is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Langdurig zieke kinderen missen niet alleen de lessen op school, maar ze missen vooral het contact met hun klasgenootjes. KlasseContact verbindt al vanaf 2008 langdurig zieke kinderen met hun klas.” Dat KlasseContact zieke kinderen en hun klasgenoten verbindt, werd ook weer duidelijk toen Jake zijn leerkrachten en klasgenoten zag met behulp van KlasseContact. Lees hieronder zijn verhaal.

“Zeer onverwacht werd onze negenjarige zoon opgenomen in het ziekenhuis. Hij verbleef hier uiteindeljik twaalf weken, waarvan drie op de intensive care (IC),” vertellen de ouders van Jake. “Na zijn verblijf op de IC begon Jake met een paar dagen per week een kwartiertje school per dag, met de juffen van het ziekenhuis. Jake stond er goed voor op school, maar een achterstand was niet te vermijden.”

Wanneer kinderen een week of langer zijn opgenomen in Erasmus MC-Sophia, denken wij als consulenten onderwijsondersteuning mee over hoe de begeleiding op maat kan worden ingezet. Zo ook bij Jake. Hij is leerling op een basisschool, volgt het onderwijs in groep 6 en werd in februari opgenomen in het ziekenhuis.

In het begin van zijn opname was Jake te ziek om bezig te zijn met school. Zijn ouders waren inmiddels wel op te hoogte van onze aanwezigheid in het ziekenhuis. We startten de begeleiding rustig aan op door in zijn kamer 30 minuten per keer te ondersteunen. De positieve samenwerking met de school speelde hierin een grote rol. Zo kon Jake aan zijn eigen schoolwerk werken.

Toen het duidelijk werd dat Jake na zijn opname in het ziekenhuis niet naar huis kon, maar een revalidatietraject zou volgen, zijn er gesprekken gevoerd tussen de intern begeleider, de leerkrachten van Jake, onze landelijke collega van het Haags Centrum voor Onderwijsadvies (HCO) en ons. Het onderwerp van deze gesprekken was het inzetten van KlasseContact. Hoe mooi zou het zijn wanneer Jake hiervan gebruik zou kunnen maken? Hij kon op deze manier de lessen met zijn klas volgen en contact onderhouden met zijn klasgenoten.

Al snel na de aanvraag kwam er een positief bericht; KlasseContact kon worden ingezet! 24 maart was het zover. Zowel op school als in het ziekenhuis waren een monteur aanwezig om de webcams te installeren. Naast de monteur waren de leerkracht en onze collega (HCO) aanwezig op school. En in het ziekenhuis Jake, zijn ouders en wij.

“Ondanks dat het hele leuke juffen zijn in het ziekenhuis, bleef Jake datgene missen wat hij het leukst vindt aan school: zijn vrienden. Gelukkig was daar een oplossing voor, Klassecontact,” vertellen Jake’s ouders. “Daarmee kan Jake virtueel aanwezig zijn in zijn klas op een groot scherm met een draaibaire camera erbovenop. Jake heeft op zijn beurt een laptop voor zich waar hij de klas op kan zien en horen. Zelf kan hij iedere kant op kijken door de camera te bedienen en kan hij zelfs inzoomen op het bord om de details te zien. Ook de overgang naar het revalidatiecentrum was geen probleem, de KlasseContact laptop kon gewoon mee en zal uiteindelijk gewoon op school ingeleverd worden,” vervolgen ze.

Wat een geluksmoment! Wat een positieve start. Een glunderende Jake bij het weerzien met zijn klasgenoten, blije ouders in het ziekenhuis en een enthousiaste leerkracht op school! De ondersteuning in het ziekenhuis gaat door, met daarnaast de inzet van KlasseContact. Deze gaat mee met Jake tijdens de revalidatie. Jake’s ouders: “Zowel voor de uitleg als voor de sociale activiteiten is KlasseContact echt een uitkomst. Het biedt ook een hoop mogelijkheden voor flauwe grappen en hilariteit. Jake zit dus met een glimlach achter zijn laptop en kan zo weer een beetje meedoen met het normale leven.”