Wereld Kinderkankerdag

Anja Niemeijer1. Leerling, 2. Familie, 3. Leerkracht/docent, 4. Samenwerkingsverband, 5. (para)Medici, Doelgroep, Uncategorized

Op 15 februari 2024 is het Wereld Kinderkankerdag. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor de impact die kanker heeft bij kinderen en hun familie. Er worden over de hele wereld activiteiten georganiseerd om de ziekte en de bestrijding ervan extra te belichten. In Nederland treft deze ziekte jaarlijks 600 kinderen. Dat zijn er 600 teveel. Het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs stelt alles in werking om kinderen tijdens de behandeling van deze ziekte onderwijs en ondersteuning te bieden.

Les in het Prinses Máxima Centrum

Het Prinses Máxima Centrum (PMC) in Utrecht is gespecialiseerd in de behandeling en zorg voor kinderen met kanker. Het is een multidisciplinair centrum waarin verschillende specialisten samenwerken, waaronder kinderoncologen, chirurgen, radiologen, pathologen en andere zorgverleners. Door deze multidisciplinaire aanpak ontvangen kinderen met kanker alle benodigde zorg en behandeling op één locatie. Ook school is daar een onderdeel van.

Consulenten houden zieke kinderen ‘bij de les’

Consulenten van de Educatieve Voorziening in het PMC informeren hun collega’s, die niet in het ziekenhuis werkzaam zijn, te informeren over zieke kinderen. Uiteraard met toestemming van de ouders. Op deze manier kan de school ook een beroep doen op de regioconsulent, als het kind weer thuis is. Dat is heel handig omdat veel kinderen, tussen de behandelingen door, thuis zijn. Misschien volgen ze zelfs al voor een deel les op hun eigen school. Mocht dat niet mogelijk zijn, kunnen zij thuis via bijvoorbeeld KlasseContact in verbinding blijven met hun klasgenoten en interactief lessen volgen. Regioconsulenten kunnen zo’n digitale verbinding organiseren. Consulenten zetten zich in om zieke leerlingen op alle mogelijke manieren ‘bij de les te houden’ want school biedt houvast en afleiding en school zorgt voor een verbinding met het leven vóór het ziek-zijn. Of zoals op de site van de Vereniging Kinderkanker Nederland staat: “Op school ‘gebeurt het’ en daar wil je als kind bij zijn.’

Scholen staan er niet alleen voor

De overleving van kinderen met kanker neemt toe. Maar verdrietig genoeg zijn er ook kinderen die niet meer beter worden. Als kinderen zijn uitbehandeld in het PMC, kan een school een consulent vragen om mee te denken over hoe het verder moet. Hoe kan een school zich voorbereiden op het verlies van een leerling? Welke praktische zaken moeten er worden geregeld? Hoe begeleid je als docent klasgenootjes van het zieke kind? Consulenten doen hun best om te voorkomen dat scholen er in zulke tijden alleen voorstaan.

Samenwerken is een must

Het is dus van groot belang dat scholen en docenten samenwerken met medische professionals en ouders om een ondersteunend en flexibel onderwijssysteem te bieden dat is afgestemd op de specifieke behoeften van het kind tijdens en na de behandeling van kanker. Het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs (voor de regio Rotterdam) en andere instellingen Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen helpen hierbij.

Meer weten over kinderkanker? Kijk op prinsesmaximacentrum.nl