Werken bij

Werken bij

Vacature

Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL)

Wij zoeken een docent Voortgezet Onderwijs. Bevoegd voor Nederlands of Engels. 24 uur per week.

Werkomgeving
School is voor ieder kind, ziek of niet ziek, een belangrijk deel van zijn of haar leven. Het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs ondersteunt leerlingen, ouders, docenten en hulpverleners als het gaat om onderwijs voor langdurig en chronisch zieke leerlingen. Onze consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) weten in hoeverre ziekte gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van een kind en stellen samen met de ouders en de betrokken docenten een plan van aanpak op. Ook verzorgen zij lessen, zowel in het ziekenhuis, op school als in sommige gevallen thuis.

Het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam kent voor Nederland een unieke vorm: het is een samenwerkingsverband tussen de Educatieve Voorziening van het Erasmus MC-Sophia en het Centrum Educatieve Dienstverlening (CED) in Rotterdam. Er worden jaarlijks zo’n 600 zieke kinderen begeleid.

Je komt te werken in een team van acht consulenten. Samen met hen draag je bij aan het professionaliseren en profileren van het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs. Een van onze collega’s binnen het team van de Educatieve Voorziening in het Sophia Kinderziekenhuis heeft een mooie nieuwe uitdaging gevonden. Daarom zoeken wij een nieuwe collega.

Functie-inhoud
Als consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen
• Bied je hulp bij het maken van schoolwerk door les te geven of te helpen bij het plannen en organiseren ervan. Je helpt leerlingen bij diverse vakken, op verschillende niveaus en bij jou ligt de nadruk op ondersteuning bij Nederlands en Engels met een brede interesse in andere vakken. Jij motiveert leerlingen om de draad weer op te pakken. Ook regel je dat een leerling thuis of in het ziekenhuis toetsen of examens kan afleggen.
• Ondersteun en adviseer je scholen voor voortgezet onderwijs gedurende en na de behandeling van het kind in het Erasmus MC Sophia. Je geeft advies over de gevolgen van een ziekte op de continuïteit in de educatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.
• Ben je onderdeel van een multidisciplinair team voor een specifiek ziektebeeld. Het team bestaat onder andere uit artsen, specialistisch) verpleegkundige, psycholoog, medisch pedagogisch medewerker en consulent OZL.
• Heb je een ondersteunende en/of coördinerende rol tussen kind en ouders en andere betrokkenen bij het opstellen van een plan van aanpak voor de korte en middellange termijn.
• Ben je proactief en de spin in het web wat betreft het schoolproces van de zieke leerling. Daarnaast zet je waar mogelijk, concrete technologische mogelijkheden in voor bijvoorbeeld onderwijs op afstand of contact met leerling, ouders en klasgenoten.
• Werk je samen met landelijke collega’s en draag je bij aan het delen van kennis.

Profiel
• Je beschikt minimaal over een tweedegraads lesbevoegdheid, bij voorkeur in het vak Engels of Nederlands.
• Een aanvullende, afgeronde post-hbo-opleiding bijvoorbeeld op het gebied van Orthopedagogiek of Remedial Teaching (master EN) is een pre.
• Je voelt goed aan wat leerlingen moeilijk vinden en bent in staat de leerstof vanuit verschillende invalshoeken te benaderen.
• Je vindt het leuk om een-op-een met leerlingen te werken.
• Je hebt aantoonbare ervaring met het lesgeven aan leerlingen in het voorgezet onderwijs.
• Je hebt aantoonbare ervaring in een coördinerende rol in het VO.
• Je hebt kennis van examenprogramma’s en mogelijke aanpassingen hierop.
• Je hebt affiniteit met het werken met kinderen die langdurig of chronisch ziek zijn, of je wilt je hierin verdiepen; ervaring met leveren van maatwerk aan leerlingen is een pre.
• Je werkt vanuit positieve energie en pakt zelf nieuwe uitdagingen aan.
• Je beschikt over goede contactuele en communicatieve vaardigheden en het is belangrijk dat je soepel kunt samenwerken in een multidisciplinair team.

Verder vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan de professionalisering en profilering van het Expertisecentrum, zoals bijvoorbeeld het schrijven van blogs over vak gerelateerde onderwerpen.

Je bent drie of vier dagen per week beschikbaar, in ieder geval op vrijdag.

Wat bieden wij?
Een enthousiast klein team.
Een uitdagende functie binnen het grootste Universitair Medisch Centrum (UMC) van Nederland met hoge ambities op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek.
• Je ontvangt een contract met uitzicht op een vast dienstverband.
• Een bruto maandsalaris van maximaal € 5504,- (schaal 10) bij een volledige werkweek van 36 uur.
• Uitstekende secundaire voorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering die al in november uitgekeerd wordt en een persoonlijk reiskostenbudget.
• Een pensioenverzekering bij het ABP. Wij nemen circa 2/3 van de maandelijkse bijdrage voor onze rekening.
• Bijzondere voordelen, zoals lidmaatschappen en een fysiotherapeut. En er is ook een sportclub waar je na werktijd aan je conditie kunt werken.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met: Marije Koornneef tot 11/7/2024, via m.koornneef@erasmusmc.nl, daarna vanaf 29/7/2024 met Arianne van Beijnum, Directeur Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam, tel 06 51390519.

Uw reactie kan gestuurd worden aan Arianne van Beijnum, via a.vanbeijnum@erasmusmc.nl.

Gesprekken zullen in september plaatsvinden.